Tlmače sa môžu popýšiť všeličím, ale rozhodne netreba zabúdať na organizáciu, ktorá združuje matky a ich rodinky s malými deťmi, a tak vytvára priestor pre zmysluplne trávený voľný čas tých najmenších detí v meste.

Materské centrum LIPKA práve oslávilo 11. rok svojej existencie a pri tejto príležitosti sa mohli prísť dňa 28. novembra 2019 pozrieť do jeho priestorov všetci záujemcovia. Na Dni otvorených dverí získali informácie o všetkých aktivitách či výhodách členstva, ale zároveň spravili radosť najmenším: prístupom k hračkám, do „výtvorových kútikov“ a možnosťou zacvičiť si na detskom športovom náčiní. Na všetkých zúčastnených čakalo občerstvenie a vynikajúca torta. Zrekonštruované priestory a vynovená herňa ponúkajú raj pre detičky a oddychovú oázu maminkám. Podľa záujmu sa organizujú aj tvorivé dielne, záujmové krúžky, prednášky či pohybové podujatia. LIPKA je istým spôsobom dobrou prípravou aj na vstup do materskej školy, pretože deti sa stretávajú so svojimi rovesníkmi, učia sa kompromisom a socializácii.

Na záver spomeniem sponzorov, vďaka ktorým sme mohli po rekonštrukcii znovuotvoriť materské centrum pre verejnosť. Naša vďaka okrem ochotných maminiek a oteckov patrí i nasledovným: Mesto Tlmače, MŠ LÚČIK, TESCO STORES SR, Stanley´s pizza Tlmače, M. Ilenčík – SAFETY FERRY, s.r.o., V. Stonavská a sponzori hračiek.

PaedDr. Monika Kotorová, predsedníčka MC LIPKA

Torta k 11. narodeninám LIPKY