Ako občan Tlmáč konštatujem, že v ostatnom čase sa toho urobilo pre ľudí aj vzhľad nášho mesta pomerne dosť. Začali sa opravovať cesty, chodníky. Nové osvetlenie nielen je krajšie, lepšie svieti, ale šetrí aj nemálo energie, čím prispeje určite aj do mestskej „kasy“, ale prospeje aj životnému prostrediu, lebo spotrebuje menej energie. Staré rozkradnuté koše na odpadky nahradili nové. No myslel som si, že to prispeje aj čistote mesta. No to by sme ale museli mať trochu disciplinovanejších obyvateľov. Odpadky sa naďalej váľajú po parku, po uliciach a to neraz aj okolo samotných odpadových košov. Podľa toho, čo sa váľa po trávnikoch vidieť, že neporiadnikov máme vo všetkých generáciách – po zemi sa váľajú papieriky od sladkostí, plechovky od piva, PET fľaše od nápojov, škatuľky od cigariet. Ba neďaleko jednej z lavičiek v parku sa váľajú aj ústrižky z poštových poukážok, kde si môžeme prečítať aj meno, komu boli určené. Samostatnou kapitolou ostávajú stále kontajnery na triedený odpad. Je nám známe, že pri triedení odpadu máme menšie náklady na likvidáciu odpadu. V minulosti nám chýbalo na niektorých kontajneroch písomné označenie, na aký odpad sú kontajnery určené. No ale aj to sa už odstránilo a všetky kontajnery boli riadne a viditeľne označené. No ale aj napriek tomu, akoby naši ľudia nevedeli čítať, ak sú už farboslepí. Odpad v kontajneroch býva veľmi často pomiešaný a tak nemôže byť likvidovaný, ako triedený odpad, ale stáva sa komunálnym odpadom a tým nám vlastne zvyšuje poplatky za odpad. Disciplinovanejšie triedenie odpadu by nám pomohlo znížiť poplatky. No nejde len o peniaze, triedený odpad môže byť ďalej recyklovaný a využitý. Fotografia napríklad ukazuje, ako sa veľké množstvo plastového odpadu dostalo do komunálneho odpadu.