V rámci Mesiaca úcty k starším sa v kultúrnom dome v dolnej časti Tlmáč 22. októbra uskutočnilo spoločenské posedenie tlmačských seniorov, ktoré organizovala miestna organizácia JDS s podporou primátora Miroslava Kupčiho. Spolu s primátorom medzi seniorov prišla aj prednostka MsÚ Zuzana Kotrus Rákociová. Na úvod podujatia kyticu melódií a piesní pre seniorov pripravili žiaci miestne ZUŠ pod vedením svojich pedagógov. Mladí muzikanti už tradične spestrujú podujatia seniorov a seniori ich zato vždy odmenia srdečným potleskom,.

 V príhovore k seniorom  primátor Miroslav Kupči ocenil celoživotnú práce staršej generácie. Seniori sa aj po odchode na dôchodok podieľajú na živote mesta. Spevácka skupina PO-KU-S spestruje rôzne podujatia v meste, ale reprezentuje Tlmače aj mimo mesta. Tlmačskí seniori sa zúčastňujú aj na rôznych súťažiach či už v športe, alebo v recitácii. Aj to prispieva k propagácii mesta.

Mesto pre svojich starších občanov prevádzkuje voľnočasové centrum, kde si seniori môžu zahrať stolný tenis, spoločenské hry, ženy si vymieňajú skúsenosti z ručných prác, alebo si môžu len tak pri káve, alebo čaji posedieť s priateľmi. Primátor prisľúbil aj naďalej podporovať aktivity seniorov.

Po večery stretnutie pokračovalo tancom.

Text a foto J. Burjaniv