Mesto Tlmače, MO Matice slovenskej a Farský úrad Tlmače usporiadali vo štvrtok  4. júla 2019 spomienkovú slávnosť pri príležitosti 1156. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Slávnosť v Tlmačoch začala liturgiou v kostole  Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Lipníku, ktorú celebroval dôstojný pán farár Mgr. Martin Orság, správca tlmačskej farnosti. Svätú omšu  spevom sprevádzal cirkevný spevokol pod vedením Mgr. Stanislava Titurusa. Po sv. omši matičiari, predstavitelia a občania  mesta  absolvovali  vychádzku  na Festunok, kde položili venček s trikolórou  k slovenskému dvojkrížu.

V nedeľu 21. júla 2019 sa členovia MO MS Tlmače zúčastnili na  XVIII. ročníku Národného výstupu na Sitno, ktorý sa koná  na počesť  prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Toto podujatie každoročne pripravuje Dom Matice slovenskej v Leviciach  nepretržite od roku 2002. Účastníci výstupu sa zhromaždili o 9:30 pri jazere Počúvadlo. Prišlo mnoho matičiarov z okresu Levice (z Levíc, Starého Tekova, Rybníka, Čajkova, Veľkých Kozmáloviec,  Tlmáč), Banská Štiavnica, Žarnovica,  ako i vzdialenejších miest a obcí Slovenska. Na vrchole Sitna bol pripravený krátky kultúrny program a občerstvenie. Po zostupe k jazeru pokračoval program   hymnou MS, príhovorom a  vystúpením folklórnych a speváckych súborov.

Matica slovenská si v nedeľu 4. augusta 2019 v Martine pripomenula storočnicu svojho oživotvorenia v roku 1919. Program začal svätou omšou v RKK sv. Martina o 8.30 h, liturgiou v GK chráme Všetkých svätých o 9.00 h a službami Božími v Evanjelickom a. v. kostole o 10.00 h. Pokračoval v Parku sv. Cyrila a Metoda pred sídelnou budovou MS  odhalením busty národovca a predsedu MS Jána Vanoviča, dramatickou scénkou a vystúpením matičných umeleckých kolektívov. Oslavy ukončil slávnostný sprievod na Národný cintorín, kde sa uskutočnil pietny akt. Na podujatí sa zúčastnila početná skupina matičiarov z Levíc, Rybníka a Tlmáč.

                                                                                                                                 juzu

Účastníci spomienkovej slávnosti Sv. Cyrila a Metoda na Festúnku 5. júla 2019