1.6.2020  na MDD sa otvorila MŠ po prvej vlne pandémie koronavírusu COVID – 19. Trošku rozpačito avšak pri zabezpečení prísnych epidemiologických opatrení sme sa snažili s deťmi byť čo najviac na čerstvom vzduchu. Učili sme sa umývaniu rúčok a používaniu papierových utierok tak, aby sme seba aj iných chránili. Deti sú úžasné v tom, že všetko prijmú a prispôsobia sa svojim milým, niekedy aj vtipným spôsobom na nové opatrenia a odporúčania vlády.

Naši predškoláci s pomocou rodičov dokázali pripraviť rozlúčku, ktorá bola určite trochu iná ako po minulé roky, avšak nič nestratila na čare tej chvíle, keď sa rozcitliveným rodičom a aj pani učiteľkám tisli do očí slzičky dojatia, že naše dietky od septembra čaká nová etapa života, a preto sme im popriali veľa šťastia a úspechov do nového školského roku.

Celý júl sme sa snažili deťom pripraviť aktivity a hry, aby sme necítili ani na chvíľku zmeny, ktoré sa diali za bránkami MŠ.

V auguste sme mali prerušenú prevádzku MŠ na tri týždne a posledný augustový týždeň sme začali pripravovať triedy pre tých našich drobcov, aby bolo všetko pekne esteticky a účelne nachystané.

2.9. 2020 sa naplnili všetky triedy džavotom a rozžiarenými očkami. Niektorí si rozprávali zážitky z leta a tí noví maličkí sa oboznamovali postupne s kamarátmi, kolektívom i priestormi MŠ. Spoločné veľké akcie síce nemôžeme usporadúvať, ale tie vnútorné napĺňame podľa plánu a vidno to po celej MŠ, kde visia prekrásne práce detičiek a kreativita našich pani učiteliek nemá hraníc.

17.9.2020 sme si boli uctiť pamiatku našich vierozvestcov Cyrila a Metoda vychádzkou ku dvojkrížu na Galejách. Turistickú vychádzku nám spríjemnilo malé pohostenie vo forme čerstvého voňavého hrozna z vinice od jedného starkého našej malej predškoláčky. 

Začiatkom októbra sa konali IMATRIKULÁCIE novoprijatých detičiek v každej triede samostatne a Slniečko s Lúčikom si pre deti pripravili prekvapenie.

Levíky – Imatrikulácie

Šarkaniáda na ŠD hýrila farbami a tvarmi rôznych druhov šarkanov a drakov, ktoré si deti pomocou pani učiteliek vyrobili. Ozdobili sme nimi altánky a celú MŠ.

Ovocný deň sme si užili prípravou ovocných maškŕt od veselých tanierov a mištičiek až po ovocné šťavy, na ktorých si mlsné jazýčky pochutili.

Miesto Besiedok so starými rodičmi sme v  triedach robili aktivity s jabĺčkami a tvorivo sme využili všetky nápady detí, na čo všetko si len spomenuli.

Na týždeň tvorivosti a experimentov sa tešili nielen detičky, ale aj pani učiteľky. Robili sme rôzne pokusy s vodou, jej zafarbením a prelínaním farieb, ale aj vážením rôznych druhov závaží a pomocou magnetov sme robili pokusy na autodráhe z papiera, na tabuľkách s magnetickým pieskom, alebo sme navliekali magnetické kolieska na stojany podľa určených kritérií. Deti sa naučili používať jednoduchú páku, kladku a iné prevody.

Ľudové tradície sme si pripomenuli ušitím krojovanej bábiky, papierovým koníkom sme uväzovali hrivu, miesili sme slané cesto na výrobu krčahov a džbánov, maľovali sme domčeky s Čičmanským vzorom a tvorili ozdoby z drôtu. Pri tom všetkom sme si zaspievali detské ľudové pesničky a niektorí aj zatancovali.

A prišiel aj Mikuláš…

Edita Rybárová

Myšky – Ranný kruh detí