Dňa 25. júna 2020 počas slávnostnej časti programu mestského zastupiteľstva, v zmysle uznesenia MsZ č. 18/060520, primátor mesta Miroslav Kupči udelil Čestné občianstvo pánovi Jánovi Krutému v znení: Udeľujeme Čestné občianstvo p. Jánovi Krutému za jeho celoživotné aktivity v boji za ochranu slobody, demokracie a demokratických princípov v časoch 2. svetovej vojny a v Slovenskom národnom povstaní. Za šírenie dobrého mena mesta Tlmače, za jeho reprezentáciu na Slovenskej a zahraničnej úrovni. Za vzor, ktorý svojim celoživotným pôsobením odovzdáva našim generáciám. Za jeho neúnavné posolstvo najvyšších princípov života v mieri, slobode a demokracii.

Ján Krutý

            Narodil sa 16. júla 1925 v Brezovej pod Bradlom. Po absolvovaní Meštianskej školy v Brezovej, pokračoval v štúdiu na Obchodnej akadémii v Trnave. Štúdium však nedokončil, odišiel do Povstania.

Rodina, z ktorej pochádza bola silne národovecky založená. Z domu si odniesol hlboko demokratické presvedčenie. Jeho otec bol príslušníkom československých légií. 29. marca 1948 sa v Trnave oženil a spolu s manželkou vychovávali dcéru Vieru a synov Jána a Miroslava. Má troch vnukov, 3 vnučky a 3 pravnukov. V Tlmačoch žije nepretržite od roku 1952.

V roku 1944 sa stal členom 2. partizánskej brigády M. R. Štefánika, pod velením Viliama Žingora, ktorá pôsobila v Turci. So skupinou veliteľa Jána Reptu sa z Turca dostal na západné Slovensko. „Bojové ostrohy“ si mladý partizán obúval na viacerých bojových akciách. Po skončení vojny sa v júli 1945 prihlásil do vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave.

Po ukončení akadémie bol v roku 1946 odvelený do 23. pešieho pluku amerických Slovákov v Trnave. Tento pluk bol po „Víťaznom februári“ rozpustený a Ján Krutý bol prevelený do Levíc k 12. pešiemu pluku generála M. R. Štefánika. Na jar 1951 bol zbavený vojenskej služby a bol zatknutý ako nepriateľ štátu. Vo vyšetrovacej väzbe si odsedel 97 dní. Podobne postihnutí boli aj ďalší povstalci, čo mali niečo spoločné s Viliamom Žingorom. V roku 1951 bol prepustený z armády ako politicky nespoľahlivý. Po návrate z väzenia a zaškolení v Blansku, sa dostal do Tlmáč ako robotník, kde sa rozbiehala výstavba kotlárskeho závodu. Počas práce v strojárňach si urobil večernú priemyslovku. V osemdesiatych rokoch pracoval na montážach po celom Československu. V ich závere pracoval aj v Rumunsku. V roku 1989 počas „Nežnej revolúcie“ pôsobil v Tlmačoch ako člen koordinačného výboru Verejnosti proti násiliu. Premeny po novembri 1989 uvítal s nadšením. Znovu sa začínali uplatňovať ideály, pre ktoré sa spolu so svojimi druhmi aktívne zapojil do národnooslobodzovacieho boja, do SNP.

V roku 1990 na I. konferencii Zväzu protifašistických bojovníkov bol zvolený do čela Okresnej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Desať rokov bol členom Ústrednej rady, taktiež predsedom Základnej organizácie v Tlmačoch a v súčasnej dobe je členom Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Leviciach.

„Nezabúdajme na našu históriu a vážme si našu slobodu. Nedopustime aby sa hrôzy vojny opäť zopakovali, aby zomierali naši otcovia, synovia a deti, aby sa rozdeľovali rodiny kvôli vojne. Nedovoľme aby ďalší chlapi zatvárali oči a vo svojich spomienkach videli padlých kamarátov, hrôzu boja a strach o svoje životy. Vážme si našu demokraciu.“

„Som rád, že som sa dožil slobodných dní, pretože vojna bola strašná.“

  • Z jeho vystúpenia pri kladení vencov pri príležitosti 72. výročia ukončenia 2.sv vojny v Tlmačoch

Pán Ján Krutý bol počas svojho života ocenený mnohými vyznamenaniami. Je jedným z posledných žijúcich priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Bojoval v 2. partizánskej brigáde M. R. Štefánika pod velením Viliama Žingora.

Celkovo mu bolo udelených 21 vyznamenaní a pamätných medailí.

  • Československý vojnový kríž (udelený v roku 1949)
  • Rad Slovenského národného povstania 1. triedy (udelený v roku 1946)
  • Sovietske vyznamenanie „Za pobedu“  (udelené v roku 1946)

Pri príležitosti 70. výročia Ukončenia 2. svetovej vojny  v roku 2015:

  • Vyznamenanie za odvahu a obetavosť v čase 2. svetovej vojny Parlamentom Rumunskej republiky
  • Pamätná medaila k 71. výročiu SNP a 70. výročiu Ukončenia 2. svetovej vojny
  • Pamätná medaila „70. rokov víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941-1945“ od Ruskej federácie
  • Vyznamenanie Ministerstva národnej obrany Českej republiky priamym účastníkom odboja v bojoch proti fašizmu (18.12.2015- Levice)

Dlhoročný funkcionár SZPB po novembri 1989

Predseda Základnej organizácie SZPB v Tlmačoch

Predseda Okresného výboru SZPB v leviciach

Člen Ústrednej rady SZPB Slovenska

Člen Oblastného výboru SZPB v Leviciach

V roku 1955 bol zakladajúcim členom Klubu filatelistov. Mal doma i v zahraničí niekoľko výstav. Na záhradke na Festúnku strávil veľa voľného času a táto záľuba mu ostala dodnes. Počas zamestnania v SES Tlmače bol dopisovateľom do závodných novín Kirovec, Nové Pohronie, Pohronie a Bojovník.

Aj napriek svojim deviatim krížikom na svojich pleciach aktívne sleduje dianie v meste. Nie je mu ľahostajná čistota v meste, je pôvodcom mnohých podnetov smerujúcich primátorovi či mestskému úradu v oblasti občianskej vybavenosti a spoločenského, či kultúrneho života. Rád sa usmieva, žartuje a užíva si každodenné maličkosti.

Zaujímavosť: V roku 2019 vyšiel vo filmotéke dokument režiséra Dušana Hudeca „Bol som blízko neba“, ktorého účastníkom je aj Ján Krutý. Dokument, ktorý ukazuje  pravdu partizánskeho boja o surovosti, ktorá vyplynula z každodenného stretu so smrťou na jednej či druhej strane.  Nosnou myšlienkou tohto dokumentu je aj hanobenie odkazu bojov za slobodu v SNP. Dokument nám predkladá spomienky na boje II. Slovenskej partizánskej brigády generála Štefánika, kde Žingor bol jej veliteľom a Repta jeho zástupcom. Koncom augusta sa Ján Repta odlúčil od Žingora a presunul sa do Brezovej. Tu sa jeho skupina rozrástla na oddiel o 6. čatách v sile 150 partizánov. Jeho oddiel dokázal úspešne pôsobiť až do konca vojny a podieľal sa na oslobodení Brezovej dňa 7.4.1945. Ďalším významným partizánom spomínaným v dokumente bol Jozef Brunovský, ktorý po spojení s ďalšími partizánskymi skupinami založil 2. československú partizánsku brigádu Stalin, v ktorej bol náčelníkom štábu. V roku 1944 sa stal veliteľom tejto brigády. Jej oddiely sa podieľali na oslobodzovaní západného Slovenska. A posledným veliteľom uvádzaný bývalými partizánmi bol Štefan Čúvala, veliteľ partizánskej skupiny Za ideál, ktorá pôsobila v oblasti Myjavy, Turej Lúky, Polianky, Priepasného, Jablonky. Z troch partizánov z tohto dokumentu sa dvaja premiéry filmu už nedožili Valter Smyčka a Alojz Zábrodský. Jediným žijúcim partizánom, ktorý sa v čase premiéry dokumentu zúčastnil osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici je dnes 94 ročný Ján Krutý.

„Mladí by si mali vážiť tých, ktorí padli za demokraciu. Lebo nebyť ich, nemohli by sa teraz deti hrať na počítačových hrách, či tráviť čas na sociálnych sieťach. Mali by si uvedomiť, že tento ich pokojný život bol vykúpený krvou,“ pripomenul Ján Krutý, aby sa nezabúdalo na udalosti spred 75 rokov. 

Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová