Mesto Tlmače, MO Matice slovenskej a Farský úrad Tlmače,  usporiadali v nedeľu   5. júla 2020 spomienkovú slávnosť pri príležitosti 1157. výročia príchodu Sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Slávnosť v Tlmačoch začala liturgiou v kostole  Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Lipníku, ktorú celebroval dôstojný pán farár Mgr. Martin Orság, správca tlmačskej farnosti. Predseda MO MS Tlmače  po sv. omši pozval matičiarov, predstaviteľov mesta a  ďalších záujemcov  k vychádzke  na Festunok, kde primátor mesta Tlmače Miroslav Kupčia a  riaditeľ DMS Levice Mgr.  Miroslav Považan položili venček s trikolórou  k Slovenskému dvojkrížu.

            Slovenský dvojkríž  na Festunku má za sebou prvé desaťročie. Odhalený  bol  6. júna 2010  za účasti predsedu SNS, predsedu MS,  poslancov NR SR, občanov  a matičiarov Tlmáč a okolitých i vzdialenejších obcí.

S príhovorom k účastníkom vychádzky vystúpil predseda MO MS Tlmače Mgr. Július Žúbor. Niekoľko myšlienok z príhovoru:

            …Nedeľňajšie  stretnutie  bolo od rozhodnutia kráľa Rastislava hľadať spojencov schopných podporiť náš kultúrny a civilizačný rozvoj –  vzdialené 1157 rokov. Ako hovorí história,  poslovia kráľa Rastislava   s posolstvom v Ríme neuspeli a so  žiadosťou o kultúrnu pomoc  a misiu vzdelancov zamierili do Konštantinopolu k byzantskému cisárovi Michalovi III. Ten určil pre túto misiu dvoch bratov Konštantína a Metoda. Byzantínci boli nielen sprostredkovateľmi kresťanstva, ale aj živého dedičstva antiky.

            Roku 863  Konštantín a Metod so  spoločníkmi opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Konštantín ešte pred misiou, zostavil pre Slovanov písmo, dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky. Do jazyka starých Slovanov preložili  celú liturgiu začínajúc evanjeliom sv. Jána: “Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Bohom bolo Slovo” a takisto aj časť Biblie.

            V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu v reči ľudu. Pápež Hadrián II. ich roku 868 prijal a vyhovel ich požiadavkám: 1.ustanovenie školy na čele s Metodom, 2.vysvätenie slovienskych učeníkov na rozličné stupne kňazstva a 3.potvrdenie slovanskej bohoslužobnej reči. Misia Konštantína a Metodaako výkvetu byzantských vzdelancov bola  pre nás z hľadiska vtedajších možností priam ideálna. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, zachovaj nám pane, ako zvykneme hovorievať – cítiť dodnes.

Mgr. Július Žúbor