V nedeľu 19. júla 2020 sa uskutočnil v poradí už IXX. ročník  Národného výstupu na Sitno. Toto podujatie sa uskutočňuje z iniciatívy Domu Matice slovenskej v Leviciach.

Od ranných hodín sa účastníci výstupu  schádzali pri jazere Počúvadlo. Účastníci – zväčša matičiari z okresov Levice (MO MS Levice, Rybník, Čajkov, Tlmače, Želiezovce, Veľké Kozmálovce), Banská Štiavnica,  Žarnovica a i., všetkých vekových kategórií.  Spoločný výstup začal  o 9.30 hod. od jazera Počúvadlo, po trase Náučného chodníka Sitno cez Tatársku lúku na vrchol Sitna. Cestička na Sitno vedie krásnou scenériou lesa a skalných útvarov. Návštevníkov  potešili obnovené informačné tabule. Záverečná  časť výstupu je jedinečná – prechádza pomedzi andezitové skaly a je sprístupnená za pomoci troch stoviek drevených schodov.

Na Sitne účastníkov privítal starosta obce a predseda MO MS Štiavnické Bane Stanislav Neuschl. Menovite privítal riaditeľa ČÚ MS Martina Fejka, riaditeľa DMS Levice  Miroslava Považana, Danielu Trňanovú, predsedníčku OR MS Levice, Antona Hrnka. K účastníkom Národného výstupu sa prihovoril riaditeľ DMS Levice a následne Anton Hrnko. V kultúrnom programe zazneli na Sitne slovenské národné a ľudové piesne v podaní speváckej skupiny Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec. Občerstvenie na Sitne v podobe pečeného prasiatka  pripravila SNS z Banskej Štiavnice. Podávalo sa v reštauračnej časti chaty Andreja Kmeťa.

Mnohí účastníci Národného výstupu  navštívili zrúcaniny  stredovekého Sitnianskeho hradu. Po zostupe pokračoval popoludní program pri  jazere Počúvadlo. Program začal hymnou MS, krátkymi príhovormi hostí.  Duchovným slovom s k prítomným prihovoril zborový farár evanjelickej cirkvi Levice ThDr. Martin Riecky. Po príhovoroch vystúpili spevácke skupiny Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec a ženská spevácka skupina Prameň zo Žarnovice. Podujatie sa skončilo tak ako v predchádzajúcich rokoch spoločenským posedením a veselicou, ktorú nenarušil ani občasný dážď.

-juzu-