V mesiaci júl sa uskutočnil už štvrtý ročník Denného letného tábora pod záštitou občianskeho združenia ART- 5 a mesta Tlmače. Na organizácii piatich dní, ktoré trávia deti v meste, sa tradične podieľa niekoľko organizácií a dobrovoľníkov. Aj preto je tento tábor mimoriadne obľúbený a nebyť obmedzenej kapacity klubovne, určite by počet detí narástol.

Tento rok si svoj jedinečný táborový týždeň vychutnalo 65 detí. Program tábora vychádza z dispozícií mesta a blízkeho okolia, do ktorého deti so svojimi vedúcimi každý deň chodia. Spoznávajú zákutia okolitej prírody, využívajú hustý porast zelene v intraviláne, ktorá v horúcich dňoch pôsobí priam blahodárne.

Okrem turistiky s turistickým klubom zažívajú deti veselé popoludnie s Romanom Mihálkom, športový deň s Martinom Bratkom, dielničky v Základnej umeleckej škole Tlmače. Tvoriví vedúci pripravili tento rok olympiádu a tradičný Tlmačský jarmok v areáli ZŠ Tlmače, hľadanie pokladu- do ktorého sa zapojila aj obec Malé Kozmálovce. Mlsné jazýčky potešila zmrzlina od Mustafa Halimi.

V tábore nebolo dňa, kedy pre deti nebol pripravený plnohodnotný program. Na záver týždňa si prichystali všetci masky. Deti i vedúci zažili na parkete v kultúrnom dome za pomoci DJ Martina Majera karneval, aký v lete mesto ešte nezažilo. Priestory klubovne a sály využívajú deti vďaka spolupráci s MsKS Tlmače a vďaka podpore mesta im okrem spomienok ostanú krásne športové fľaše.

Denný letný tábor vypomáha rodičom počas prázdnin a v budúcnosti sa budeme snažiť vytvoriť minimálne ešte jeden táborový týždeň, aby sme uspokojili požiadavky zo strany rodín, ktoré hľadajú počas letných dní pre najmenších členov náplň.

Za organizáciu ART- 5 vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli k zdarnému priebehu tábora.

Mgr. Veronika Árendášová, predsedkyňa OZ ART- 5