Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) v spolupráci s mestom Tlmače usporiadala oslavu MDŽ 9. marca 2020. Tlmačské seniorky prišiel pozdraviť primátor Miroslav Kupči. Zablahoželal im k ich sviatku, poďakoval sa im za ich celoživotnú prácu. Tlmačským seniorkám prišli oslavu spríjemniť žiaci ZUŠ-ky pod vedením svojich pedagógov. Oslava MDŽ bola poslednou spoločenskou akciou pred vyhlásením obmedzenia všetkých verejných zhromaždení.

Foto a text: Ing. Jaroslav Burjaniv