Tradičná fašiangová zábava tlmačských seniorov sa uskutočnila v 25. Februára t.r. v kultúrnom dome v dolnej časti mesta. Spevácka skupina PO-KU-S pripravila program fašiangových zvykov. Medzi seniorov prišli aj primátor Miroslav Kupči a prednostka Zuzana Kotrus – Rákociová.

Spevácka skupina PO-KU-S

Foto a text: Ing. Jaroslav Burjaniv