Mestské kultúrne stredisko Tlmače v spolupráci so Základnou školou Tlmače a športovými klubmi mesta Tlmače usporiadali v nedeľu 13. júna 2021 o 14:00 v areáli Základnej školy Tlmače VII. ročník Medzinárodného dňa nie len pre deti.

V toto príjemné slnečné popoludnie sa zo športového areálu Základnej školy Tlmače ozýval hlasný smiech detí, ktoré si tento deň plný hier a zábavy, zorganizovaný práve pre ne naplno užívali. Spoločnosť im okrem kamarátov a rovesníkov robili aj ich rodičia, ktorí tak svojim deťom okrem sladkostí a hračiek venovali k ich sviatku aj ten najdôležitejší dar – ich čas. Spolu s deťmi sa zapájali do súťaží a aktivít, pozorovali radosť v očiach ich detí a napokon si tak tento deň užili rovnako ako oni.

Po príchode do areálu školy dostalo každé dieťa okrem balíčka s menším občerstvením aj Štartovný lístok. Úlohou detí bolo vyplniť prázdne políčka lístka pečiatkami zo všetkých desiatich stanovíšť, ktoré boli rozmiestnené po celom areáli. Po získaní desiatich pečiatok si mohlo každé dieťa vybrať cenu a odmeniť tak svoju snahu a vynaložené úsilie. Pre deti boli pripravené hry so zameraním na futbal, atletiku, karate, hranie šachu,  strieľanie na terč či hasičské zručnosti a nechýbali ani vedomostné aktivity ako  napríklad spoznávanie rastlín.  Pre deti ich pripravili športové kluby mesta Tlmače a to Šachový klub mesta Tlmače, Calisthenics club Tlmače, FC Spartak Tlmače, MK ŠK Tlmače, FKM Spartak Tlmače, Dobrovoľný hasičský zbor Tlmače, DAK Tlmače, ŠK Karate NB – oddiel Tlmače, Klub slovenských turistov Tlmače a Atletický klub mesta Tlmače.

Okrem stanovíšť s aktivitami boli deťom k dispozícii aj rôzne atrakcie a sprievodné podujatia, ako jazda na koni, kolotoč, skákací hrad, trampolína či maľovanie na tvár. O zábavu sa počas celej akcie postaral Roman Mihálka, moderátor tohto podujatia, ktorý deťom vytváral program v podobe súťaží o rôzne ceny a staral sa tak o neprestávajúcu zábavu.

Uplynulé obdobie bolo náročné nielen pre dospelých,  ale i pre deti a preto bol tento deň oslavou pre celú rodinu. Zároveň okrem dobrej nálady prispel aj k obnoveniu sociálnych vzťahov a upevneniu priateľstiev, čím bol pre deti špeciálny.

Emma Fábryová