Praha, Brno, Ždár nad Sázavou. To sú mestá, kde sa tlmačskí študenti strednej odbornej školy technickej úspešne zúčastňujú zahraničných odborných stáží prostredníctvom získaných grantov z programu Erasmus Plus.

Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení na
odbornej stáži v Brne pri tvorbe CNC programu.

Nie je to po prvýkrát. Najprv schválený kvalitný projekt a potom už študentom nič nebráni na ceste za novými skúsenosťami a zážitkami. Tentokrát sa zdokonaľovali vo svojom študijnom odbore v Brne, kde počas dvoch týždňov získavali nové vedomosti, zručnosti a predovšetkým skúsenosti vo svojom odbore. Desať študentov tretieho a štvrtého ročníka dostalo príležitosť, aby si rozšírili a znásobili svoje doterajšie nielen vedomosti, ale predovšetkým zručnosti. Aj vďaka tomu sú o ďalší krok vpred pred ich rovesníkmi.

Hlavným zámerom je rozšírenie odbornej pripravenosti študentov pre ich budúce profesionálne zaradenie do pracovného pomeru. „Veľmi častou požiadavkou súčasných zamestnávateľov, ktorí spolupracujú s našou školou už dlhé roky je zvýšiť odbornú pripravenosť absolventov odborných škôl na programovanie a obsluhu CNC obrábacích strojov a zariadení, či obsluhy PLC systémov a ich realizácií. Preto ponúkame študentom absolvovať stáže počas štúdia. Je to pre nich príležitosť naučiť sa nové veci, programovacie systémy, zapojenie a ovládanie PLC systémov a zlepšiť sa v tom, čo už vedia alebo doteraz sa s tým ešte nestretli. Vďaka schválenému projektu mali študenti možnosť absolvovať odbornú stáž v partnerskej škole, ktorá má veľmi kvalitné a moderné vybavenie k výchovno-vzdelávaciemu procesu,“ doplnila riaditeľka SOŠt Tlmače Jana Mrázová.

Vďaka získanému grantu sa nám podarilo zabezpečiť veľmi obľúbenú odbornú prípravu na ich povolanie. „Po dôslednej príprave na stáž a výbere chlapcov z daného odboru, mali príležitosť rozšíriť si odborné zručnosti vo svojom odbore v jednej z hostiteľských škôl v Českej republike. Desať študentov odboru programátor obrábacích strojov a zariadení zavítalo na pôdu strednej školy do Brna, kde mali vytvorené veľmi kvalitné podmienky pre zdokonalenie sa v študijnom zameraní. Bola to pre nich výzva, aby nadobudli nové zručnosti a skúsenosti, ktoré potrebujú pre výkon svojho budúceho povolania, na ktoré sa pripravujú,“ prezradila koordinátorka projektu a zástupkyňa riaditeľky školy Mária Medzihradská.

Záujem o odbornú stáž pri výbere bol medzi tretiakmi a štvrtákmi aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii obrovský. Bol to doslova boj o miesto. Nedostali sa však všetci, len tí, ktorí splnili kritériá pri výbere účastníkov. Aj to svedčí o tom, že o projektoch, ktoré škola robí kolujú medzi žiakmi pozitívne správy. „Veľmi sa teším, že na škole máme možnosť vycestovať počas štúdia aj do zahraničia na odbornú stáž. Vďaka tomu máme možnosť pracovať aj na takých strojoch a zariadeniach, ktoré sú úplnou špičkou. Okrem nových skúseností zažijeme veľa zážitkov so spolužiakmi pri spoznávaní kultúrnych a historických pamiatok v Prahe. Aj touto cestou chcem za všetkých stážistov poďakovať zapojeným učiteľom pri príprave a realizácii stáže,“ prezradil tretiak – programátor Jozef Števko.

Vo voľnom čase študenti navštevovali kultúrne a historické pamiatky.
Prekvapení boli z Labyrintu pod Zelným trhem v historickom centre Brna.

Po práci mali študenti čas aj na spoznávanie mesta. Prehliadka historického centra a významných kultúrnych pamiatok ich nadchli svojou pompéznosťou. Pre tých, ktorých história až tak „neberie“, boli veľkým lákadlom adrenalínové možnosti – motokárová dráha, jump park, paintball, laserová aréna, strelnica, bowling či hokejová aréna domáceho tímu.

„Z odbornej stáže si odnášam nielen bohaté skúsenosti, ale aj nádherné zážitky, ktoré som so svojimi spolužiakmi mohol prežiť,“ prezrádza nám štvrták Dávid Blaško. Vzápätí ho dopĺňa ďalší z účastníkov Sebastián Hajko, ktorý ho dopĺňa. „Aj mne sa tam veľmi páčilo. Naučil som sa ovládať jeden z najnovších systémov v programovaní, pracoval som na špičkovom CNC programovacom stroji, o ktorom som doteraz len počul. Táto stáž mi dala do môjho osobného života veľmi veľa.“

Mgr. Marián Sabala