zľava: Jakub Valent, predseda Domu Matice slovenskej v Leviciach Mgr. Miroslav Považan, Erik Gálik a Erik Baláž

Tlmačskí študenti dosiahli ďalší výborný úspech. Tentokrát na výbornú obstáli v náročnom vedomostnom kvíze, ktorého 22. ročník sa konal v Leviciach. V Dome Matice slovenskej v Leviciach sa stretli trojčlenné družstvá stredných škôl okresu Levice na súťaži „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje miestny odbor Matice slovenskej. Zúčastnilo sa jej šesť stredných škôl Levického okresu, ktoré medzi sebou súťažili formou kvízu v troch kolách. Naši študenti úspešne bodovali v silnej konkurencii svojich rovesníkov aj v tomto školskom roku. Ako každý ročník súťaže nebolo tomu inak ani teraz. Stredná odborná škola technická v Tlmačoch mala svoje zastúpenie. Trojčlenný tím tvorili študenti štvrtého ročníka technického odboru mechanik elektrotechnik v zložení: Erik Baláž, Jakub Valent a Erik Gálik. Aj keď po prvom kole boli výsledky ešte veľmi tesné, ďalšie dve kolá ukázali rozdiely vo vedomostiach jednotlivých tímov.

Zúčastnení študenti museli hlboko načrieť do svojich vedomostí o Slovensku a našom regióne. Vo všetkých troch kolách kvízu – slovenská literatúra, história a príroda naše družstvo získalo úctyhodných 36 bodov, ktorý im nakoniec vyniesol najvyššiu prvú priečku, z ktorého mali študenti obrovskú radosť. Otázky boli veľmi náročné a preto nás toto umiestnenie milo potešilo zároveň, keďže konkurencia bola veľmi silná. Získali sme do zbierky ďalšie cenné prvé miesto v tejto súťaži.

Úspešnému tímu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú a vzornú reprezentáciu SOŠT Tlmače.

Mgr. Marián Sabala