V školskom roku 2021/22 nastúpilo do Základnej umeleckej školy v Tlmačoch 248 žiakov. Do hudobného odboru 113 žiakov, do výtvarného 98 žiakov a do tanečného 36. V hudobnom odbore je možnosť vzdelávať sa v hre na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, kontrabase, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, cimbale, gitare, speve a tiež bicích.

Už tretí školský rok bojujeme s pandémiou. Tento školský rok prebieha prezenčné vzdelávanie s menšími obmedzeniami v skupinovom vyučovaní.

Naša škola sa zapojila do hudobných súťaží. Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov základných umeleckých škôl je prestížnou súťažou, na ktorej si každoročne zmerajú sily tí najlepší cimbalisti. Tento rok sa konala 15. a 16.októbra  v Základnej umeleckej škole Jozefa Kresánka v Bratislave.  V 3. kategórii nás reprezentoval Filip Ernest Hudák. Získal ocenenie v zlatom pásme. Ďalšou možnosťou reprezentovať školu bol Levický hudobný festival. Opäť nás reprezentoval Filip Ernest Hudák, ktorý v 3. kategórii získal strieborné pásmo. Na súťaže ho pripravil pán učiteľ Bc. Alex Danihel, DiS. art.

V nedeľu 24. 10. 2021 sa dievčenská spevácka skupina pôsobiaca pri ĽH Zuškáčik zúčastnila na prehliadke interpretov ľudových piesní. Prehliadka sa konala v CK Junior v Leviciach. Školu reprezentovali: Natália Herczegová, Martina Frtúsová, Lucia Frtúsová, Hana Ižoldová, Michaela Uhnáková. Na prehliadku ich pripravila pani zástupkyňa Mgr. Nikola Jakubíková.

Vzhľadom na súčasnú situáciu nie je možné uskutočniť koncerty v priestoroch školy v koncertnej sále, preto sa jesenný koncert preniesol do online priestoru. Keďže sa blíži vianočné obdobie, pripravili sme na 6. decembra ďalší online koncert, na ktorom privítame Mikuláša. Môžete ho  sledovať cez facebookovú stránku školy, všetkých Vás srdečne pozývame.

Mgr. Renata Godová, riaditeľka ZUŠ