Čo je nové v našej škole

Druhého septembra sa otvorili všetky školské brány na Slovensku a žiaci zasadli do školských lavíc. V našej škole sme privítali 22 šikovných a smelých prváčikov, ktorým sa triednou pani učiteľkou stala Evka Majzlíková. Ostatní žiaci, už ako skúsení študenti, prišli do vynovených priestorov školy. Počas letných prázdnin sa nám podarilo obnoviť podlahy v štyroch triedach, zrekonštruovalo sa schodisko a chodby v školskom klube detí a do troch tried sme zabezpečili nové školské lavice. Okrem rekonštrukcií sa nám podarilo zabezpečiť notebooky do ďalšej učebne.

Naši prváci
Peťka Krčmárová

Už v septembri sa rozbehli mnohé školské súťaže, a keďže pandémia minulý rok obmedzila ich fungovanie, konalo sa krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína z minulého školského roka práve v septembri. Veľmi nás potešila správa o víťazstve žiačky Peťky Krčmárovej, a to sme ešte ani len netušili, že vyhrá aj celoslovenské kolo a prinesie nám do Tlmáč „zlato“. Veľká pochvala patrí Peťke za neúnavnú prácu na trénovaní prednesu, ale aj jej mamine a triednej pani učiteľke Ivetke Stribulovej, ktoré jej v tom pomáhali.

Okrem Hviezdoslavovho Kubína sa naštartovali aj iné súťaže, do ktorých sa aktívne zapájame. V celoslovenskom kole informatickej súťaže iBobor bojovali žiaci štvrtého až siedmeho ročníka, pričom sa zapojilo spolu 105 žiakov našej školy a úspešnými riešiteľmi s poprednými výsledkami bolo 26 žiakov. Výsledky sú zverejnené na našej webovej stránke. Okrem toho prebehla Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, kde sa do okresného kola prebojoval žiak ôsmeho ročníka Vilko Spasič a obsadil dvanáste miesto.

Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do súťažno-vzdelávacích aktivít  projektu „Hovorme o jedle“. V priebehu zdravého týždňa sme pripravili školskú rozhlasovú reláciu, v ktorej sme venovali pozornosť dôležitosti zdravej výživy pre správne fungovanie organizmu v každom veku. Zrealizovali sme výstavu jesenných plodov, prezentácie pre žiakov na tému zdravej výživy i vzdelávacie aktivity o dôležitosti zaraďovania väčšieho množstva ovocia a zeleniny do nášho jedálneho lístka. Spoznávali sme známe i menej známe druhy potravín a tiež sme diskutovali o účinkoch konzumácie niektorých plodín pre naše zdravie. Na hodinách výtvarnej výchovy zvládli žiaci „chutné maľovanie“ s obdivuhodnou kreativitou. Rôznymi technikami stvárnili všetky týždenné témy projektu. Svoju fantáziu využili s pedagógmi aj pri príprave ovocných a zeleninových šalátov i pri výrobe postavičiek z jesenných plodín. Potešilo ich aj ochutnávanie rôznych druhov potravín so zaslúženou odmenou. Nezabúdame každoročne tvorivými aktivitami ani na Deň jablka, ktorému venujeme zvláštnu pozornosť.

V rámci projektu „S ekológiou sme si sadli“, ktorej vyhlasovateľom bola 365 Banka, sme zorganizovali upratovanie v okolí areálu školy. Žiaci vyrábali z vyseparovaných plastov druhotne využiteľné výrobky, napríklad pokladničky, kŕmidlá pre vtáky, stojany na perá, kvetináče. Zbierania odpadkov sa zúčastnilo 139 žiakov. Vyzbieralo sa množstvo odpadu a následne žiaci z neho vytriedili 13 vriec plastov a 6 vriec komunálneho odpadu. Zapojili sme tým našu školu do súťaže o krásne eko-lavičky vyrobené z recyklovaných plastov a veríme, že v tomto projekte budeme úspešní. 

Streetworkoutove ihrisko

Vďaka Detskému atletickému klubu Tlmače, Rodičovskému združeniu pri ZŠ Tlmače, Calisthenics club Tlmače a Slovenským elektrárňam vyrástlo na našom školskom dvore nové streetworkoutové ihrisko dostupné nielen pre našich žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Preto ak máte chuť prísť si zacvičiť a posilniť tak svoje svaly či vylepšiť si kondíciu, neváhajte a príďte si k nám zašportovať.

Mgr. Jarmila Holečková