Nový školský rok 2021/2022 sme v škole začali s novou  pani učiteľkou – Lenkou Kováčovou. Do škôlky nastúpili deti s radosťou a veľkým očakávaním. Nové detičky si rýchlo na nové prostredie zvykli aj na pani učiteľku. Hneď v septembri prešla škôlka veľkou premenou. V posledný septembrový týždeň sa podarilo vymeniť všetky okná na budove MŠ vďaka mestu Tlmače. Všetci zamestnanci pridali ruky k dielu aj pani Andrejka Arpášová a škôlku  sa podarilo na poslednú chvíľu pripraviť na otvorenie – pracovalo sa aj cez víkend. Veľké ďakujeme patrí aj technickým službám mesta Tlmače, ktoré pomohlo s drobnými úpravami aj maľovaním interiéru aj exteriéru MŠ.

Za pomoci rodičov sme si v októbri vytvorili jesennú výzdobu z plodov ovocia a zeleniny ktorú pestujú vo svojich záhradách. Deti s rodičmi boli kreatívne a vytvorili aj pekné Halloweenske tekvice, ktoré mám zdobili školský dvor v MŠ.

Mesiac október bol aj mesiacom úcty k starším a preto sme si s deťmi pripravili pre starých rodičov pekný program s pesničkami, básničkami a tančekom. Ale keďže kvôli opatreniam sme sa nemohli stretnúť v škôlke, program sme natočili  a rodičom nahrali na usb kľúče.

Dúfame že sa situácia okolo nás všetkých zlepší a pri ďalších akciách MŠ sa stretneme všetci osobne.

Lenka Kováčová