V januári 2021 sme fungovali len pre detičky rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre 3 týždne.

Od februára sa otvorili všetky štyri triedy a preto si vianočné darčeky deti vybaľovali až v tomto čase. V dopoludňajších hodinách sme realizovali „KARNEVAL“ v rámci tried bez masiek, so škraboškami vyrobenými v rámci edukácie. Deti dostali rôzne darčeky a milé pozornosti od svojich kreatívnych pani učiteliek.

Prvý marcový týždeň sme mali zatvorenú jednu triedu na odporúčanie hygieny a primátora mesta – pozitívny rodič.

V máji sme sa fotili v triedach a predškoláci na školskom dvore, kvôli fotkám na tablo.

Absolvovali sme vyšetrenie očí podľa záujmu rodičov. Prebiehalo to hravou formou pre lepšiu spoluprácu detí.

Ku DŇU MATIEK niektoré triedy nacvičili s detičkami krátke video – pozdravy, tanček, básničky, pesničky, výpovede detí „Prečo mám rád/a mamu“. Deti vyrobili darčeky pre mamičky, ktoré im s láskou odovzdali doma.

V prvý júnový týždeň sme oslávili MDD témou: „DETI SVETA“ Počas celého týždňa „cestovali“ z krajiny do krajiny (Francúzsko, Španielsko, Rusko, Holandsko, Taliansko, India, Čína, Hawaj, Amerika – indiáni. Deti si vlastnoručne vyrábali doplnky ku kostýmom. Spoznávali kultúru týchto krajín, kultúrne pamiatky, jedlá, spôsob obliekania. Hravou súťažnou formou sa dozvedeli o zvykoch, sviatkoch rôznych národností.

Mali možnosť vidieť a spoznať prácu hasičov mesta Tlmače a interiér hasičského voza.

Stretnutie s hasičmi

Bol to krásny týždeň plný radosti a smiechu.

Po oslovení mesta Tlmače, sme prispeli kultúrnym príspevkom do mestského rozhlasu. Tri dievčatá z Mačiatkovej triedy zaspievali pieseň pre všetky deti mesta: „Lienka Lenka“.

Ku DŇU OTCOV nacvičili deti pieseň pre oteckov a výpovede „Prečo mám rád/a otca“. Vyrobili im darčeky a krátky kultúrny program natočili do uzatvorenej skupiny na facebooku.

V septembri boli naši predškoláci na vychádzke ku dvojkrížu pri príležitosti uctenia si pamiatky našich vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Všetky triedy vyrobili šarkanov a popreháňali sa s nimi s vetrom o preteky.

V deň jablka si každá trieda vymyslela kreatívne aktivity, hry a tvorenie z tohto ovocia.

Počas týždňa BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH nás poctila svojou návštevou pani policajtka s Dopravného inšpektorátu v Leviciach : JUDr. nadpor. Monika Molnárová. Pútavou formou deťom porozprávala o svojej práci. Trpezlivo odpovedala na všetky detské otázky a sľúbila, že v lete prídu s kolegami predviesť aj policajných psíkov.