V rámci projektu IROP „Technici budúcnosti z Tlmáč“ na škole prebehla rozsiahla prestavba a modernizácia odborných učební, dielní a vstupných priestorov školy. Od začiatku roka  prebiehalo verejné obstarávanie na nové moderné stroje a zariadenia, ktoré budú môcť žiaci už čoskoro využívať.

Škola vybudovala v rámci projektu IROP v hodnote  1 286 223 eur.:

  • odbornú učebňu pre robotické zváranie,
  • odbornú učebňu pre elektrotechnické merania,
  • odbornú učebňu pre CNC programovanie,
  • odbornú učebňu pre CAD/CAM systémy
  • odbornú učebňu pre automatizáciu a PLC systémy
  • a vybavila nové diele pre trieskové obrábanie v priestoroch školy.

Žiaci sa od septembra 2021 stretnú s najmodernejšími strojmi, technológiami a zariadeniami, ktoré budú využívať vo svojom ďalšom profesionálnom odbornom živote.

Ing. Jana Hollá, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie