V septembri 2020 nastúpili na školu noví prváci, ktorí sa v škole ohriali len jeden mesiac a hneď nabehli na dištančné vzdelávanie. Boli ukrátení o  nadväzovanie nových kamarátstiev, spoznávanie svojich spolužiakov a učiteľov. Preto vedenie školy po návrate do škôl hľadalo spôsob ako im návrat do školy uľahčiť a vytvoriť priestor na novo-zoznámenie sa. Pedagógovia školy pripravili pre žiakov na Deň detí zaujímavý program, plný zábavy a športu. Mohli si zastrieľať zo vzduchovky, vyskúšať silový trojboj a pred školou ich čakali ukážky jazdy na motorkách. Na obed im majstri odbornej výchovy uvarili výborný kotlíkový guláš.

Ing. Jana Hollá, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie