Členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej  Tlmače si po zasadnutí výboru v dolnej časti mesta uctili 5. mája pamiatku Milana Rastislava Štefánika položením venca k pamätníku  pri príležitosti 102. výročia jeho úmrtia.

Po Náučnom chodníku Plešovica putovali začiatkom júna tlmačské matičiarky.

Jubilejný – v novodobej histórii výstupov –  XX. ročník Národného výstupu na Sitno sa uskutočnil v nedeľu 18. júla.  Najprv trochu z histórie. I. Národný výstup na Sitno sa konal 21. júla 2002 pri príležitosti 10. výročia vyhlásenia Deklarácie zvrchovanosti SR. Hlavným iniciátorom a organizátorom  bol vtedajší riaditeľ DMS Levice Vincent Mozdík a  členovia Okresnej rady MS Levice (Š.Adam, I.Benčať, S.Drozdík, O.Bajanová, J.Žúbor) v spolupráci s Miestnymi odbormi  MS Banská Štiavnica, Prenčov a Štiavnické Bane. V kultúrnom programe na I. ročníku vystúpili na vrchole Sitna tanečníci FS Vatra z Tlmáč.

Príhovor riaditeľa DMS Levice na Sitne

Medzi účastníkmi    v dvadsaťročnej histórii národných výstupov sme mali možnosť stretnúť  – Imricha Zapletala (2003-2012) – podpredsedu Svetového kongresu Slovákov, spisovateľa Andreja Chudobu, Stanislava Neuschla – starostu obce Štiavnické Bane,  Jozefa Markuša – predsedu MS,  Miroslava Bielika – správcu MS,  Jozefa Lukáča – predsedu DV MS,  Jána Nováka – predsedu MO MS B. Štiavnica, Jozefa Nováka, ochrancu prírody z Čajkova – pokračovateľa práce a myšlienok A. Kmeťa (r. 2004), europoslanca Jaroslava Paška (SNS),  Antona Hrnka, poslanca NR SR, Martina Fejka, riaditeľa ČU MS a i. Od XII. Národného výstupu v roku 2013 prevzal organizáciu výstupov Miroslav Považan, riad. DMS Levice. Ako hostia v kultúrnom programe vystupovali: FS Vatra z Tlmáč,  FSk  Prenčovan z Prenčova, spevácka  skupina z Rybníka, Matičiar  z Kozároviec, Močenčanka z Močenka,  ženská spevácka skupina PO-KU-S z Tlmáč,  Prameň zo   Žarnovice,  spevácka skupina Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec.

Spoločný výstup XX. ročníka Národného výstupu na Sitno začal od jazera Počúvadlo, po trase Náučného chodníka. Na vrchole Sitna účastníci spoločne zaspievali štátnu hymnu SR, následne účastníkov výstupu privítal riaditeľ DMS Levice Miroslav Považan. Po krátkom príhovore vyzval predsedu MO MS Tlmače, ktorý patrí k pravidelným účastníkom od I. ročníka,  aby priblížil začiatky novodobých Národných výstupov. O dobrú náladu sa postarala spevácka skupina Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec. V ich podaní odzneli slovenské národné a ľudové piesne. Občerstvenie na Sitne  – pečené prasiatko- pripravila  SNS z Banskej Štiavnice v reštauračnej časti chaty Andreja Kmeťa. Po zostupe v programe pri jazere Počúvadlo, sa k  Veselím chlapom pridala  ženská spevácka skupina Prameň zo Žarnovice.  Podujatie sa skončilo  posedením pri guláši, ktorý pripravil Dom MS Levice a veselicou.

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Solúnski bratia Sv. Cyril a Metod prišli na naše územie v roku 863 a tento rok uplynulo od tejto udalosti 1158 rokov. Mesto Tlmače, MO Matice slovenskej a Farský úrad Tlmače, usporiadali v nedeľu 5. júla   pri tejto  príležitosti spomienkovú slávnosť. Slávnosť začala liturgiou v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho na Lipníku, ktorú celebroval dôstojný pán farár Mgr. Martin Vitek, správca tlmačskej farnosti. Po sv. omši pozval záujemcov k vychádzke na Festunok k Slovenskému dvojkrížu. K  účastníkom vychádzky sa prihovoril  predseda MO MS Tlmače

Vychádzka na Festúnok ku dvojkrížu

Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši

V sobotu 9. októbra 2021 sa uskutočnilo v Liptovskom Mikuláši Valné zhromaždenie Matice slovenskej. Vedenie najstaršej národnej ustanovizne Slovákov zhodnotilo štvorročné funkčné obdobie od roka 2017. Post predsedu obhájil doterajší predseda MS Marián Gešper. Predsedom Dozorného výboru MS sa stal riaditeľ Členského ústredia MS Martin Fejko. Podľa nových Stanov MS, prijatých na Sneme MS 12. 10. 2019, sa počet členov Výboru MS znížil z 38 na 28. Medzi 28 členmi nového výboru MS je len 1 žena, okres Levice vo výbore MS nemá zastúpenie. MO MS Tlmače na VZ MS zastupovala Daniela Mikušová, podpredsedníčka MO MS.

V nedeľu 10. októbra 2021 sa v SD na Lipníku predstavil Folklórny súbor Vatra Seniori s programom „Ak pán Boh dá…“Pri príležitosti 10. výročia vzniku súboru odovzdal predseda MO MS súboru FS Vatra SenioriPamätný list.

juzu