Vážení spoluobčania,

Martin Majer, poslanec MsZ

žijeme vo veľmi zvláštnej dobe, ktorá nie je pre nikoho z nás jednoduchá. Pandémia COVID-19 zasiahla naše životy, ovplyvnila našu prácu, študentom obmedzila vzdelávanie a v neposlednom rade nám táto choroba ukázala svoju silu na našom zdraví. Spoločnosť sa všeobecne začala deliť na očkovaných, neočkovaných, prekonaných či testovaných ľudí. Osobne ma veľmi trápi a mrzí, že ani naše mesto nie je výnimkou. Rešpektovať názor toho druhého a snažiť sa pochopiť jeho rôzne obavy, by mali byť samozrejmosťou. Sme predsa ľudia a mali by sme si svoju ľudskosť zachovať či tu pandémia je, nie je, bude alebo sa raz výrazne utlmí. Pomáhajme si, podporujme jeden druhého a neodsudzujme nikoho len preto, že má iný názor, ako my sami. Priblížil sa k nám mesiac december, ktorého sú mimo iných radostí neodmysliteľnou súčasťou Vianoce a vítanie nového roka.

Preto mi dovoľte milí občania mesta Tlmače, aby som vám z celého srdca poprial krásne prežitie Vianoc, v kruhu tých najbližších. Do nového roka Vám prajem veľa síl, zdravia, pohody a hlavne nám všetkým spoločne prajem, aby sa situácia okolo pandémie čo najskôr umiernila a zasahovala do našich životov čím ďalej, tým menej. Ďalej by som vás rád informoval, ako my, vami zvolení poslanci, pracujeme na zveľaďovaní nášho mesta. Podieľame sa na rôznych aktivitách mesta, rozhodujeme o hospodárnom nakladaní s našimi spoločnými financiami a snažíme sa vypočuť aj vás občanov nášho mesta a presadzovať tak i vaše nápady a podnety. Určite budem hovoriť za veľkú časť poslaneckého zboru, keď uvediem, že váš názor je pre nás veľmi dôležitý. Mnohokrát sa síce nestretne s priazňou vedenia mesta, no chceme ho napriek tomu obhájiť za vás. Pre mňa, ako pre poslanca Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch, sú na prvom mieste priority mesta, pomoc občanom, riešenia problémov či hospodárne financovanie chodu mesta. Žiaľ tieto, dôležité veci sú častým dôvodom dohadovania sa a spormi medzi primátorom mesta a mestskými poslancami.

Rekonštrukcia telocvične v ZŠ Tlmače

Dostali sme sa do štádia, keď vedenie mesta nerešpektuje názory niektorých poslancov, občanov mesta, častokrát ich znevažuje a pretláča len svoje záujmy. Keď som nastupoval na post mestského poslanca v Tlmačoch predstavoval som si spoluprácu primátora mesta a poslancov úplne inak. Mal som zato, že vzájomný rešpekt je veľmi dôležitý, že treba počúvať aj iných a vychádzať si vzájomne v ústrety. Realita mi však ukázala pravý opak. Častokrát sme ako poslanci zo strany vedenia mesta postavení pred hotovú vec a sme priam tlačení do rozhodnutí, s ktorými sa nestotožňujeme. Mňa, ako človeka tento nepriaznivý stav pre rozvoj nášho mesta veľmi mrzí, obzvlášť v tejto náročnej dobe. Napriek nezhodám sa mestskému zastupiteľstvu podarilo schváliť prostriedky na niekoľko dôležitých investícií v meste. Na základnej škole v Tlmačoch sa úspešne rekonštruuje telocvičňa, v Materskej škole na Novej ulici boli vymenené okná, na cintoríne v hornej časti mesta pribudli nové urnové miesta a vymenili sa okná a dvere na dome smútku, vybudovali sa nové parkovacie plochy atď.

FS VATRA – „Ak pán Boh dá“

Veľmi ma teší, že v tomto náročnom období nezanevreli na svoju činnosť a snažia sa fungovať ďalej v rámci svojich možností kultúrne a športové oddiely v našom meste. Aj touto cestou chcem poďakovať Folklórnemu súboru Vatra Senior za pozvanie na predstavenie „Ak pán Boh dá“. Humorne a trefne vystavaný program, ktorý mal pod palcom Ľubo Káčer pobavil a potešil všetkých prítomných. Ďalej si veľmi cením aktivity Mestského kultúrneho strediska, ktoré i napriek zložitej situácii ohľadom pandémie prinášalo počas roka niekoľko podujatí. Pod záštitou MsKS pracuje aj náš detský folklórny súbor Plamienok pod vedením manželov Tkáčových, začo im patrí veľké ďakujem. Tak isto ako kultúra i šport v tomto období veľmi trpí a preto obdivujem a fandím všetkým našim športovým klubom. Detský atletický klub Tlmače, Karate klub Tlmače, Atletický klub mesta Tlmače, Futbalový klub mesta Tlmače, Tenisový klub Tlmače, Cyklistický klub Spartak Tlmače, Klub slovenských turistov Tlmače, Šachový klub Tlmače, Futsalový klub FC Spartak Tlmače, Calisthenics klub Tlmače a kolkársky klub ŠKK Tlmače, vám všetkým patrí veľké ďakujem za reprezentáciu nášho mesta. Ste dôležitou súčasťou mesta Tlmače a vaša podpora je jednou z mojich priorít. Podpora kultúry, športu a mládeže je veľmi dôležitá a pre rozvoj našich detí priam potrebná. Snažíme sa v mestskom zastupiteľstve vytvárať čo najlepšie zázemie, pre všetky kultúrne a športové oddiely v našom meste. Vďaka patrí aj ostatným občianskym združeniam, ktoré sa v tejto pandemickej dobe nevzdávajú a naďalej šíria dobré meno mestu Tlmače v rôznych odvetviach.

Martin Majer, poslanec MsZ Tlmače