Na začiatku roka 2021 to vyzeralo tak, že aj tento rok prežijeme oklieštení o spoločné podujatia, ktoré mesto tradične ale aj netradične pripravuje. Nakoniec vďaka uvoľnenejším pandemickým opatreniam a dobrému počasiu, sme mohli mnohé exteriérové aktivity zrealizovať. Leto sme začali tradične populárnym Detským letným táborom.  Vďaka skúsenej Veronike Árendášovej a jej spoluorganizátorom, tábor každým rokom naberá na popularite. Majú to čím ďalej, tým ťažšie. Námety na program sa neopakujú, nároky pravidelných účastníkov sa stupňujú. Šikovné mysle celého tímu to však v spolupráci s našimi záujmovými klubmi zvládajú na jednotku. Tešíme sa, že tábor je stálou súčasťou podujatí pre deti v meste. Tento rok ostali nielen deti ale aj rodičia   s chuťou si ho opäť počas leta zopakovať. Príležitosť tak dostal prvý ročník farského tábora pod záštitou nového pána farára Martina Viteka, ktorý k nám prišiel z Nitry. Samozrejme mu pri tom plne asistovala Veronika Árendášová so svojim tímom. Zdá sa, že aj tento tábor sa u nás udomácni. Pánovi farárovi za jeho aktivitu ďakujeme a zároveň mu touto cestou želáme príjemné a zmysluplné pôsobenie v našom meste.

Začiatok prázdnin tradične patril premietaniu na amfiteátri. Na svoje si prišli najmä deti. Myšlienka budúcoročného premietania vedie k programu aktuálne premietaných filmov v našich kinách, aby sme prilákali, čo najväčšie množstvo návštevníkov.

Prvýkrát v existencii náučného chodníka „Plešovica“ zažila táto trasa neobyčajné podujatie “Beh pre Matúška“, organizované s charitatívnym cieľom: Pomôcť hendikepovanému, ťažko životom skúšanému Matúškovi, ktorý aj napriek svojmu stavu, počas podujatia našiel kopec dôvodov na úsmev.  Pre neho ale aj pre svoje zdravie, bežalo skoro 200 registrovaných bežcov. Trať bola náročná. Prevýšenie náučného chodníka je veľké a terén nestály. Všetci to však zvládli bez ujmy a s úsmevom na tvári, pre dobrý pocit. Už teraz vieme, že takéto podujatia, sú do nášho prostredia ako stvorené. Areál amfiteátra a jeho okolia spĺňa všetky podmienky pre ich bezproblémovú a pohodlnú organizáciu. Toto môžeme potvrdiť aj v prípade Disco párty pod holým nebom, ktorú organizačne zabezpečil Milan Bariš z Miami Clubu, dokonca dvakrát za leto. Početná účasť bola dôkazom úspechu.

Štart Behu pre Matúška na Plešovicu

Opäť veľkým a opäť úspešným podujatím boli M SR a ČR  a Slovenský pohár v cestnej cyklistike. Augustový víkend bol plný zážitkov z tej najvyššej českej a slovenskej úrovne cyklistiky. Zavítal k nám aj prezident SZC pán Peter Prívara a priznal, že bude robiť nemožné, aby najbližšie ročníky v Tlmačoch ovenčil svojou prítomnosťou náš Peter Sagan.

Záver prázdnin netradične patril dlhoročnému Tlmačskému polmaratónu, ktorý sme vďaka  pandemickej situácii po ročnej prestávke mohli zorganizovali prezenčne. Účasť bola vzhľadom na čas uspokojivá a celé podujatie dopadlo na výbornú. Vďaka všetkým organizátorom a dobrovoľníkom.

Na začiatku septembra sme si pod záštitou MO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pietnym aktom kladenia vencov pripomenuli Výročie SNP. Krásna akcia so zapálením vatry a s bohatou účasťou pamätníkov aj našich spoluobčanov.

Oddych pri Hobby jazde v Novom Tekove počas Slovenského pohára v cestnej cyklistike

Svoje pevné miesto medzi populárnymi podujatiami má Tlmačský kotlík. Tento rok to už bol tretí (druhý oficiálny) ročník. Tímov každoročne pribúda, rôznorodých receptov tiež a k tomu nechýba fantastická nálada všetkých, ktorí sa zúčastnili. Navyše tých, ktorí prišli, ochutnali a aj prispeli do spoločného cechu na podporu miestnych organizácií. Tento rok putovali do ŠKD a ZUŠ.

Pandemická situácia nám už druhý rok neumožňuje tráviť čas so staršími pri podujatiach im venovaným. Mesiac úcty k starším bol každoročne skvelou príležitosťou ako s nimi prežiť spoločný čas. Čas spomínania, spevu, tanca, radostí aj veselosti. Čas poďakovať im, za ich životy, životy sčasti venované nám, podpore, pomoci  mladým, mladším, svojim deťom, rodinám. Samozrejme nemohli sme ich obísť ani tento rok a tak mesto Tlmače pre svojich jubilantov pripravilo balíčky, ktoré sme im do príbytkov priniesli osobne a s radosťou odovzdali. Podobný spôsob malo aj vítanie našich  novonarodených občanov mesta. Potešili sme detičky, no viac-menej ich rodičov, pamätným listom a balíčkom určeným pre nich, tých najvzácnejších drobčekov. Vitajte medzi nami!

Dovoľte nám sa poďakovať každému jednému, ktorý napriek ťažkej situácii neváhal a podujatia pripravoval alebo spoluorganizoval.  Nebolo to jednoduché, ale vidieť Vás na nich, a prežívať ich spolu s Vami, bolo pre nás dostatočným zadosťučinením.

Milí Tlmačania. Koniec roka je pred nami. Nezabúdajme však, že príde ďalší rok, ktorý chceme prežiť spoločne a vidieť sa pri spoločných mestských podujatiach. Buďme preto k sebe ohľaduplní,  správajme sa zodpovedne, pristupujme s plnou vážnosťou k svojmu zdraviu, aby sme opäť mali dôvod pre Vás všetkých v roku 2022 pripravovať nové a zaujímavé aktivity, či podujatia.

Zuzana Kotrus Rákociová