V úvode tohto príspevku mi dovoľte, aby som aj touto cestou poprial dlhoročnému tlmačskému hasičovi pánovi Viktorovi Brumlovskému, ktorý sa tento rok dožil 80-tich rokov, všetko najlepšie a hlavne veľa zdravia. Zároveň mu chcem poďakovať za jeho celoživotnú  angažovanosť nie len v hasičskom zbore, ale aj v meste. Ďakujeme Vám pán Viktor Brumlovský.

Napriek zložitému pandemickému obdobiu je činnosť našich hasičov veľmi bohatá. Za uplynulý polrok boli tlmačskí hasiči súčasťou mnohých výjazdov, školení, podujatí, či súťaží. V mesiaci júl sa v Tlmačoch konali podujatia: MIAMI FEST na futbalovom štadióne a KONCERTY na amfiteátri, kde členovia nášho zboru vykonávali hasičský dozor. Mimo hasičských dozorov v mesiaci júl stihli tlmačskí hasiči aj nočnú súťaž v obci Trstená na Ostrove.

V auguste tohto roku sa členovia tlmačského hasičského zboru vôbec nenudili. Hasičské dozory vykonávali na cyklistických pretekoch v Tlmačoch, kde zároveň pomáhali Polícii Slovenskej republiky riadiť dopravu počas pretekov. Tiež v Starom Tekove na podujatí AHOJ LETO, v Tlmačoch na Československej MEGA PARTY a na tradičnom Tlmačskom podujatí TLMAČSKÝ POLMARATÓN, kde mimo hasičského dozoru riadili aj cestnú premávku. Súťažilo sa aj v auguste, kedy naši hasiči obsadili krásne 2. miesto na územnej súťaži dobrovoľných hasičských zborov v obci Žemberovce. 14. augusta 2021 sa konali na futbalovom ihrisku v obci Mýtne Ludany dve súťaže. Prvá bola denná, ktorú organizoval DHZ Hontianska Vrbica, kde sa naši hasiči umiestnili na 5. mieste. Druhá bola nočná, organizoval ju domáci DHZ Mýtne Ludany, na ktorej vystúpili naši hasiči na stupienok najlepších troch družstiev súťaže – 3. miesto. V závere mesiaca sa konala hasičská súťaž v susednej obci Kozárovce, kde naši hasiči v silnej konkurencii obsadili 7. miesto. 15. augusta bol veliteľ DHZM oslovený obyvateľkou mesta Tlmače, ktorá býva na Potočnej ulici. Na povale a v strešnej konštrukcii sa zahniezdili sršne, ktoré vyletovali a ohrozovali ľudí. Na jej podnet vykonali členovia hasičskej jednotky prieskum a vo večerných hodinách sršne zlikvidovali. Žiaľ v tomto mesiaci nás navždy opustil Štefan Kosorín, ktorý veľkú časť svojho života zasvätil dobrovoľnému hasičstvu v Tlmačoch.

V mesiaci september členovia DHZ vypomáhali a vykonávali dozor v dolnej časti nášho mesta pri organizovaní spomienky na 77. výročie vypuknutia SNP. V septembri sa súťažilo v obci Zbrojníky, kde náš Dobrovoľný hasičský zbor zapísal na štartovnú listinu dve družstvá, ktoré v kategórii klasika obsadili v silnej konkurencii družstiev z celého Slovenska 10-te a 11-te miesto. V kategórii šport sa umiestnili na 3. mieste. Ďalej reprezentovali naše mesto tlmačskí hasiči v obci Lužany na netradičnej súťaži PLAY-OFF, kde dosiahli zatiaľ svoj najlepší čas 16,90 s, ktorý im priniesol 2. miesto. 18. septembra nechýbali hasiči ani na Tlmačskom kotlíku – súťaž vo varení kotlíkových dobrôt. V závere mesiaca cestovali na súťaž do obce Imeľ, kde obsadili 2. miesto. Dňa 27.9. 2021 boli po dohode s Políciou SR – Obvodným oddelením PZ Tlmače privolaní k dopravnej nehode na križovatke pri čerpacej stanici v Tlmačoch, členovia hasičskej jednotky nášho mesta. Úlohou našich hasičov bolo čistenie cestnej komunikácie a následná výpomoc pri riadení dopravy počas odstraňovania poškodených vozidiel z cestnej komunikácie privolanými odťahovými službami.Začiatkom mesiaca október, boli členovia tlmačského hasičského zboru na taktickom cvičení v obci Kalná nad Hronom, kde si rozšírili svoje vedomosti o tvorenie a striekanie peny a sanie vody z externého zdroja.

Hasičská súťaž v Žemberovciach

Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch, člen Finančnej komisie a Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže, športu a sociálnych vecí, člen DHZ Tlmače a v neposlednom rade ako občan mesta Tlmače, chcem veľmi pekne poďakovať všetkým členom Dobrovoľného hasičského zboru za ich obetavosť, za nespočetné odpracované hodiny v rôznej činnosti pre naše mesto bez nároku na akúkoľvek odmenu a za krásnu reprezentáciu nášho mesta v hasičskom športe. Chcem vyzdvihnúť aj prácu s mládežou, do ktorej sa pustili členovia Tlmačského hasičského zboru v spolupráci so Základnou školou Tlmače s cieľom  a odhodlaním vychovať ďalšie generácie hasičov v našom meste.

Martin Majer, poslanec MsZ Tlmače