Popri 65.výročí Vatry sa usilovne pripravovali na svoje jubileum aj deti z DFS Plamienok. Detský folklórny súbor PLAMIENOK Tlmače pri príležitosti 40. výročia jeho založenia sa v SD Tlmače – Lipník predstavil v sobotu 11. novembra so slávnostným programom „Tetka, môžeme ísť na tanec?“

Počas existencie detského súboru sa v ňom vystriedalo mnoho detí, z ktorých sa neskôr stali už trochu pripravení členovia Vatry. A toto bol aj zámer pri založení Plamienku. Počas 40-tich rokov bola spolupráca oboch súborov priamo prepojená, vedúce Plamienku mali za sebou pár rokov vo Vatre. Aj v tomto prípade platí „Kto sa správne nakazí folklórom má to už v sebe doživotne“. Počas predstavenia bolo na tvárach rodičov i starých rodičov vidieť dojatie i hrdosť na svojich potomkov na javisku. Deti si nájdu zábavku či je jar, leto, jeseň alebo zima. Popri tom sa naučia aj veľa o zvykoch, ktoré naši predkovia udržiavali celé generácie. V programe predviedli množstvo hier, tančekov, spevu i prekárania. Len aby im to aj s pomocou rodičov vydržalo do ďalších rokov.

Na javisku sme videli aj dievčatá zo staršieho Plamienku, ktoré sú už vlastne aj vo vatráckej prípravke a učia sa vatrácke tance. Dobrá spolupráca vedúcej mladšieho Plamienku Majky Rajčanovej, ktorá ho vedie už 8 rokov a Lenky Valachyovej, vedúcej staršej skupiny sa prejavila pri príprave programu, ktorý pohladil dušu všetkých divákov v sále. Súčasným vedúcim i zakladateľke DFS Barbore Mrázovej poďakoval primátor mesta Miroslav Kupči, za Vatru Ján Urban, za MsKS Lucia Kúeľová, za MO MS Július Žúbor a ďalší prítomní hostia. A čo im zaželať k výročiu?

Veľa dobrých nápadov, veľa šikovných detí, aj chlapcov, a aj ďalších trpezlivých spolupracovníkov. Veď robota s takouto mlaďou je krásna, veľakrát aj dosť náročná a občas pomôže, ak sa môžete o ňu podeliť s dobrými kolegami.

Ing. Ján Urban