Spoločenský dom v Tlmačoch na Lipníku bol v nedeľu 28. mája hostiteľom folklórnej prehliadky ČRIEPKY 2017  žiakov základných škôl severnej časti okresu Levice. Na XXI. ročníku  sa predstavilo  šesť domácich detských folklórnych súborov z čilejkárskeho regiónu a zahraničný folklórny súbor zo Srbska. Moderátorka podujatia Simona Fazekašová v úvodnej časti privítala hostí –  Miloša Zaujeca, poslanca NSK a predsedu Komisie kultúry NSK, Miroslava Kupčiho, primátora mesta Tlmače, Mgr. Miroslava Považana riaditeľa Domu MS Levice. Predseda MO  MS Tlmače Mgr. Július Žúbor  v príhovore vyzdvihol poslanie detských folklórnych súborov, ktoré sú v súčasnej dobe nositeľmi a šíriteľmi kultúrneho bohatstva našich predkov. Uznanie si zaslúžia nielen deti, ale aj nadšenci, ktorí v nich hravou formou oživujú spomienky na život starých rodičov a prarodičov v dedinkách pod Slovenskou bránou.

Program na javisku Spoločenského domu  na Lipníku otvorila   hudobno-speváckym pásmom  „Naše obľúbené“ detská  cimbalová hudba ZUŠKÁČIK pri ZUŠ Tlmače pod vedením Frederiky Uhnákovej. Venček  uvitý z piesní a tancov s názvom „Jarné hry“ predviedli  deti z DFS Kľačanček z Hronských Kľačian pod vedením  Mgr. Lucii Kóšovej.

S Plamienok z Tlmáč si tento rok pripomína 40. výročie svojho vzniku.  Predstavili sa pásmom oživujúcom tradície na Kvetnú nedeľu, týždeň pred Veľkou nocou  – chodenie dievčat po dedine s ozdobenou vŕbovou halúzkou. Súbor vedie Bc. Mária Rajčanová.

DFS  Klások pri ZŠ Čajkov pod vedením Mgr. Lucie Valachovičovej v pásme  „Pasenie husí na pažiti“ predviedol,ako to vyzeralo počas pasenia husí na pažiti. DFS  Hronček pri ZŠ Veľké Kozmálovce, sa tento rok  predstavil s pásmom „Na zelenej trávičke“, deti sa hrajú pri Hrone – kropia plátenko, tancujú, hrajú sa na vojakov. Vedúca súboru Mgr. Miroslava Grausová.

DFS Tekovanček pri ZŠ Starý Tekov  sa predstavil „Svadbou  na lúke“. Od Tekova vietor veje, prší dážď, moja milá ide z druhým na sobáš…..Tieto verše poznali už aj najmenšie deti, ktoré si popri povinnostiach spríjemňovali čas hrami. Neodmysliteľnou  hrou bolo aj napodobňovanie dospelých. Svadba ako aj detstvo je začiatok niečoho krásneho a keď sa tieto dva pojmy spoja prinesú radosť a šťastie. Súbor vedú Bc. Veronika Oťáziková a Ing. Jakub Oťázik.

Záver patril zahraničnému hosťovi podujatia Školskému folklórnemu súboru Základnej školy Maršala Tita  z Padiny – Srbsko, ktorý sa predstavil pásmom spevu a tancov. So súborom  na folklórnom poli pracujú – Janko Kolárik, Anna Halajová a Anka Tomeková.

Jednotlivé vystúpenia trpezlivo hodnotili a vedúcich súborov odborne usmerňovali manželia Ján a  Anna Urbanoví a PaedDr. Božena Dudášiková. Na záver prehliadky okrem poďakovania si vedúci súborov prevzali knižné publikácie a pamätné listy od riaditeľa  Domu MS Levice a hostí podujatia.

Prehliadka detských súborov južnej oblasti sa konala v Leviciach v KD Junior 10. mája t.r.

                                                                                                     juzu