Mestské kultúrne stredisko Tlmače, Miestny odbor Matice slovenskej v Tlmačoch, Materská škola Lúčik Tlmače a Materská škola Tlmače – dolná časť za finančnej podpory Matice slovenskej usporiadali v nedeľu 9. apríla 2017 v Spoločenskom dome v Tlmačoch na Lipníku VII. ročník prehliadky ľudovej slovesnosti detí materských škôl – Tekovské koliesko.
Tekovské koliesko je prehliadkou z oblasti detského folklóru detí predškolského veku. Jej cieľom je viesť deti k hlbšiemu poznávaniu ľudovej slovesnosti, rozvíjať v nich národné cítenie a týmto spôsobom udržiavať a prezentovať ľudové zvyky a tradície bývalého historického územia Tekovskej župy, v užšom rozsahu tzv. čilejkárskej oblasti. Po príhovoroch primátora mesta Miroslava Kupčiho a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD. uviedla program zostavený z troch blokov Lucia Kúdelová, riaditeľka MsKS Tlmače.

V prvom bloku sa na javisko Spoločenského domu rozutekali deti z Detského folklórneho súboru Tekovanček, ktoré sa predstavili pásmom hier pri potoku s názvom „Ryby Raky“. Detská skupina Ďatelinka z MŠ Hronské Kľačany predviedla tradičné detské tance v pásme “Dnes pôjdeme tancuvať“. Hrami na lúke s názvom „Vykuklo slniečko, poďme sa hrať!“ sa predstavili deti z MŠ Tlmače dolná časť, hudobný sprievod na akordeóne – Mgr. Emília Krnčoková z Rybníka.

Druhý blok programu v pásme “Vítanie jari“ uviedli deti z MŠ Nová Dedina. Jar sa v Kozárovciach začína vynášaním Moreny za dedinou, pri Hrone. Deti z miestnej Materskej školy vystúpili s pásmom „Jar a Veľká noc u nás, v Kozárovciach“. S príchodom slnečných lúčov prichádza radostné obdobie, ktoré je vyjadrené v rôznych zvykoch. Deti z Materskej školy Lúčik Tlmače-Lipník predviedli zvyky v pásme „Lúčenie so zimou – privolávanie jari“.
Tretí, záverečný blok programu otvoril pásmom „Zlatá brána“ detský folklórny súbor Galibášik z MŠ Rybník. Predstavili sa hrami detí z Rybníckeho chotára pri pasení husí, hudobný sprievod na harmonike Marek Uhnák.

Pásmo „Jarné hry“ predviedol detský súbor Tekovančatká z MŠ Starý Tekov, ktorý pracuje od roku 2001. Na záver ako hosť vystúpil Detský folklórny súbor PLAMIENOK z Tlmáč – mladšia zložka s pásmom „Stratila som zrkadlo“.

Tekovské koliesko 2017 sa dokrútilo. Zaplnené hľadisko SD na Lipníku spolu s deťmi na javisku načreli do truhlice plnej krásnych slovenských zvykov a obyčajov. Všetky vystúpenia detí boli aj spomienkou na našich predkov, na život našich starých mám a otcov. Oni boli celý život spätý s prírodou a dokázali sa tešiť z každej maličkosti.
Pamätné listy a vecné ocenenia odovzdali učiteľkám MŠ – riaditeľka MsKS Lucia Kúdelová a Mgr. Július Žúbor, predseda MO Matice slovenskej. Za DFS Tekovanček Bc. Veronika Oťáziková a Ing. Jakub Oťázik za detskú skupinu Ďatelinka Hronské Kľačany Mgr. Mária Molnárová, za MŠ Tlmače dolná časť Margita Považanová a Zuzana Krúpová, za MŠ Nová Dedina Mgr. Lucia Andrušková, za MŠ Kozárovce Mgr. Eva Báťová, za MŠ Lúčik Tlmače-Lipník Zlatica Mináriková, Dis, za detskú skupinu Galibášik pri MŠ Rybník Jana Polomčáková a Stanislava Chlebová, za detský súbor Tekovančatká z MŠ Starý Tekov Miriam Solmošiová a za DFS Plamienok z Tlmáč-mladšia zložka, Bc. Mária Rajčanová.
Záverečný potlesk patril učiteľkám materských škôl, účinkujúcim deťom a taktiež rodičom i starým rodičom, ktorí sa nemalou mierou pričinili o zdarný priebeh podujatia.

Juzu