Ďakujeme organizátorom, všetkým športovým klubom mesta Tlmače a sponzorom, ktorí sa v tomto roku zapojili a pomohli pri realizácii 5. ročníka tohto podujatia. Vďaka ním, boli všetky deti odmenené za snahu pri zdolávaní športových aktivít.