Prešlo už viac ako 13 rokov, kedy so zástupcami mesta St. Just Chaussée bol nadviazaný prvý
kontakt. V dňoch 21.–25. 10. 2009 na medzinárodnom folklórnom festivale v Beauveais za účasti FS
Vatra došlo k dohodnutiu spolupráce v oblasti školstva, kultúry, športu a verejnej správy medzi mestami Tlmače a francúzskym Saint Just en Chaussèe a zasadili sa prvé semienka družobných väzieb a priateľstva. Priateľstva medzi ľuďmi, ktorí vnímali, že prekročiť vlastné hranice znamená obohatiť svoje poznatky, zmýšľanie, kultúru, šport, zvyky, tradície ale aj život sám o sebe.

Pamätným dátumom v tomto vzťahu bol 7. máj 2016, kedy naše mestá oficiálne podpisom zmluvy
spečatili partnerské a družobné vzťahy na pôde mestského úradu v Tlmačoch. Odvtedy sa delegácií
mesta Tlmače podarilo navštíviť malý francúzsky skvost v roku 2018.Hlavným cieľom návštevy
bola niekoľkonásobná účasť na športových pretekoch organizovaných regiónom Plateau Picard pod názvom Rallye Raid. Zastavení celosvetovou pandémiou sa naše vzájomné návštevy pretrhli na obdobie štyroch rokov. Jún 2022 sa stal symbolom opätovného stretnutia, tentokrát opäť v Saint Just. Oficiálne pozvaní organizáciou 11. pretekov Rallye Raid sme naplnili dve družstvá zložené z atlétov AK Tlmače: Tím „Les aventuriers de Tlmače“ tvorili: Miroslav Bátovský, Ján Moravčík a Samuel Rákoci. Tím „Les interprètes de Tlmače“ tvorili: Sylvia Havranová, Daniela Havranová a Peter Salaj. Pozvanie Asociácie pre partnerské vzťahy so Saint Just prijali Miroslav Kupči s rodinou, Július Žúbor a Zuzana Kotrus Rákociová s rodinou. Program v dňoch 2.6.–7.6. bol nabitý nezabudnuteľnými a cennými stretnutiami, oficiálnym prijatím v historickej budove mestského úradu primátorom mesta Fransom Desmedtom a ďalšími poprednými predstaviteľmi. Všetka pozornosť však bez pochýb patrila 24-hodinovým pretekom so štartovacím výstrelom v sobotu 4.6. o 11:00 hod. Družstvá súťažili v 23 rôznych disciplínach v konkurencii 38 družstiev. Medzi zaujímavé disciplíny patrili beh Cross Ekiden, Run&Bike, stolný tenis, petanque, orientačný beh, skok do diaľky, člnkový beh, golf, biathlon BMX, canoe, prenášanie drevených polien, skákanie na švihadle, nočný orientačný beh. Svoje polienko v ohni sme mali v niekoľkých disciplínach. Na popredných miestach sme sa umiestnili v hode medicinbalom, streľbe z luku, zo vzduchovky, v hode na basketbalový kôš, v šípkach, v zajačom behu, v preteku horských bicyklov, či vo veslovaní. Silnou a zážitkovou disciplínou pre oko rozhodcov aj návštevníkov bola tanečná zostava na steperi. Naše družstvá opäť nesklamali a tentokrát sa synchrónne niesli francúzskym ovzduším tanec aj tóny „Macejka“. Rozosmiali a pobavili sme všetkých prítomných a dali aj repete. Preteky Rallye Raid sú náročné predovšetkým z časového hľadiska. 24 hodín nepretržitého súťaženia vrátane noci, s maličkou dvojhodinovou prestávkou na oddych. Počasie bolo milosrdné a oznamovaná nepretržitá búrka sa dostavila ale v malých množstvách a tak športovci zvládli disciplíny suchí. Nedeľa ráno ešte patrila dvom disciplínam, po ktorých nasledovali vyhodnotenie. O jedenástej hodine sa zastavila časomiera a nasledoval záverečný ceremoniál. Sprevádzaný skvelou hudbou bubnovej kapely družstvá z Tlmáč obdržali špeciálnu cenu za účasť. Celkové umiestnenie však veľmi potešilo. Patrilo nám 12. a 17. miesto z 38. Boli sme viditeľní nielen na poli bojovom ale aj pri povzbudzovaní. Slovensko-tlmačská vlajka nás sprevádzala na každom kroku a aj vďaka v Saint Just žijúcim slovensko-francúzskym párom sme mali počas súťaže veľkú podporu. Opäť sme dokázali, že sa vieme tešiť z maličkostí a prežívať každý jeden aj keď len čiastkový úspech. Ďakujeme našim športovcom za skvelé výsledky, reprezentáciu a výborné meno mesta Tlmače v zahraničí.

Priatelia z organizácie družobného partnerstva sa počas celého pobytu o nás vzorne starali a naplnili tak opäť raz cieľ jedinečných zážitkov, nezabudnuteľných spomienok a pečatili to, k čomu sme sa v roku 2016 zmluvne zaviazali:
• posilniť priateľské vzťahy, ktoré existujú medzi obyvateľmi obidvoch miest,
• podpora a vzájomný rešpekt informovaním občanov o živote partnerského mesta, o jeho potrebách, špecifikách, v duchu tolerancie,
• prehĺbenie a rozvíjanie výmen v oblasti školstva, športu, ekonomiky, sociálnej a kultúrnej oblasti.
Našim francúzskym partnerom sa to podarilo aj vďaka podpísaniu darovacej zmluvy s primátorom mesta Tlmače počas nášho pobytu, v ktorej sa zaviazali darovať mestu a jeho školám sumu 2478‚70 €. My sme na oplátku osadili Francúzmi zaslanú sochu vyjadrujúcu akt priateľstva pri mestskom úrade v Tlmačoch.
Družobné vzťahy sme po 4 rokoch obnovili a veríme, že túto tradíciu dodržíme a našich priateľov zo Saint Just en Chaussèe najbližšie privítame medzi nami na tlmačskej pôde.

A bientôt, les amis!

Zuzana Kotrus Rákociová