Športovanie je  v tejto zložitej dobe mimoriadne dôležité. Posilňuje našu imunitu, znižuje stres a v prípade detí podporuje zdravý vývoj  v pohybovej i psychohygienickej oblasti. Učí ich spoznávať vlastné možnosti, zvládať prekážky a dáva im možnosť tešiť sa z výhry a poučiť sa z prehry.    

Nadácia SPP v spolupráci s FKM Spartak Tlmače a Základnou školou v Tlmačoch zorganizovali v areáli Základnej školy Tlmače už 3. kolo podporného programu pre rozvoj mládežníckeho športu v meste s názvom ŠPORTUJE CELÁ RODINA.  Projekt, ktorého cieľom je vytvárať a upevňovať medziľudské vzťahy, priateľské väzby a vzájomné stretávanie generácií v meste. Vďaka projektu nadácie SPP sa mohli do športovania zapojiť rodičia, starí rodičia spolu so svojimi ratolesťami.                                                                                                                                                      

Spoločná fotografia účastníkov turnaja ŠPORTUJE CELÁ RODINA

    Vďaka projektu sa podarilo zabezpečiť športové, materiálno-technické vybavenie, výstroj, pomôcky a ceny pre deti. Organizátori prichystali účastníkom pekný športový deň s vhodným a prípustným občerstvením. Netradičný futbalový turnaj mal bohaté zastúpenie detí i rodičov. Rodičia sa medzi zápasmi osviežovali a hodnotili vlastné, ale najmä výkony svojich detí. Deti sa zas bavili povzbudzovaním svojich kamarátov. V zápasoch sa deti predviedli úctyhodnou bojovnosťou, športovým nasadením a spolu s rodičmi sa v zápasoch vzájomne dopĺňali. Víťazmi boli všetci aktéri futbalového turnaja. Účastníci dostali tričká s logom nadácie SPP, medaily a futbalovú loptu.

V súčasnej dobe je veľmi dôležité, aby sme povzbudzovali deti a mládež k športovaniu a pomohli im rozvíjať športové zručnosti. Preto sme radi, že sme pre naše deti v Tlmačoch mohli zorganizovať takúto športovú aktivitu. Pevne veríme, že sa aj naďalej budeme môcť zapájať do projektov, ako je tento z nadácie SPP. Bez finančnej pomoci a podpory nadácie SPP by sme v našom meste nemohli zorganizovať podobné aktivity. Veríme, že v budúcnosti si všetci kompetentní v našom meste uvedomia, že šport má ľudí spájať a nie rozdeľovať. Ďalej veríme, že mestské kluby v spolupráci so základnou školou a pomocou rodičov, sponzorov nadobudnú ešte väčšie rozmery ako doteraz. Dúfame, že tradičné športy s dlhoročnou tradíciou v našom meste tu budú i naďalej pre našich občanov, športovcov a hlavne pre všetky detské kategórie.

Ešte raz chceme poďakovať Nadácii SPP a projektu Športuje celá rodina.

Výbor FKM Spartak Tlmače