Toto obdobie bolo pre turistiku prajné. Proticovidové opatrenia sa zmiernili, čo sme náležite využili. Prvá júnová akcia mala názov Prírodná rezervácia Šomoška, Fiľakovský hrad.  Päťdesiat členov KST Tlmače, KST Levice a KST Bátovce   vyrazilo autobusom na jednodňovú akciu priamo na slovensko-maďarskej hranici, so zrúcaninou hradu Šomoška a unikátnymi prírodnými  výtvormi – kamenným morom a kamenným vodopádom. NCH sa nachádza v Prírodnej rezervácii Šomoška v Hajnáčskej vrchovine.

Turisti pred vstupom do prírodnej rezervácie Šomoška

Vedľa  náučného chodníka boli informačné tabule: Huby, Užitočný a škodlivý hmyz, Stále a sťahovavé vtáky, Obojživelníky a plazy, zastavili sme sa pri jazierkachprameni KRUDY FORRÁS. Traduje sa tu, že kto sa z prameňa napije omladne o 5 rokov. No nenapi sa. Od potoka (410 m) sme po zelenej značke pokračovali k zrúcanine hradu Šomoška (505 m). Na hradnom vrchu rastie prevažne buk lesný, najmohutnejšie jedince dosahujú vek cez 150 rokov. Naše ďalšie zastavenie bolo pri Kamennom mori, ktoré je výsledkom prirodzeného zvetrávania bazaltu a gravitačného ukladania jeho úlomkov na svahu. A prichádzame k najunikátnejšiemu prírodnému výtvoru na NCH – ku Kamennému vodopádu. Asi 9 metrov vysoký kamenný vodopád situovaný pod hradom Šomoška patrí jednoznačne k najpôsobivejším prírodným výtvorom na Slovensku. Vznikol pre 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy, ktorá stuhla v kráteri bývalej sopky pod zemským povrchom. Päť- až šesťboká stĺpovitá odlučnosť sa vytvára pri pomalom chladnutí lávy, je charakteristická pre bazalt, avšak v takejto ohnutej forme sa radí medzi európske unikáty. Po krátkom výstupe sme sa ocitli pri hrade Šomoška.  Hrad pravdepodobne koncom 13. storočia  založili Kačičovci z bazaltových stĺpov. Pomerne krátky zostupom sme zbehli na parkovisko, odkiaľ sme BUS-om pokračovali do Fiľakova, kde sme navštívili Fiľakovský hrad. Aj tento hrad dal postaviť rod Kačičovcov ešte pred tatárskym vpádom.

     Ďalšia aktivita nášho KST pre deti je v čase letných prázdnin. Letné tábory organizuje občianske združenie ART-5 v spolupráci s Mestom Tlmače, MsKS a Základnou školou Tlmače. Dušou podujatia je Mgr. Veronika Árendášová. Náš KST vypĺňa 1-dňový program letného tábora detí. Je to voľné pokračovanie akcii Deň mladého turistu, ktoré sme organizovali vždy ku koncu školského roku v Štiavnických vrchoch. Letných táborov detí sa zúčastňuje približne 60 tlmačských detí  Doteraz sme participovali na 5 ročníkoch Letných táboroch detí.

Účastníci letného tábora detí

     Júl 2021. Krásny mesiac ako stvorený pre turistiku. Pred nami sú 2 krásne akcie. Veľká Fatra a vrchol roka Týždeň tlmačských turistov. Veľká Fatra bola našim vyhľadávaným pohorím už pred 20 rokmi. Po dlhšej odmlke sme tento rok vystupovali na Krížnu, s nocľahom na Kráľovej studni a zostupom do Blatnickej doliny. Niektorí turistickí „priatelia“ by Krížnu, či iný kopec chceli „dobyť“, Veľký omyl! Hora (kopec) Vám len dovolí ak chce, na ňu vystúpiť. Nemusia to byť len Himaláje. Úcta a pokora patrí každej hore. V júlových horúčavách sa podarilo prekonať všetky útrapy tejto inak nádhernej túry. 30.7.2021 začalo najočakávanejšie podujatie nášho spoločenstva – Týždeň tlmačských turistov (TTT). Škoda, že trvalo len do 8.8. 2021. Len pre zaujímavosť už 26. ročník. Tento raz do oblasti Strážovských vrchov. Do penziónu Rodus v Rajeckej Lesnej pricestovalo postupne 32 účastníkov.  Turistický program zahrňoval nielen Strážovské vrchy, ale aj priľahlú oblasť Malej Fatry. Nástupy na túry boli prevažne vzdialené, preto sme využívali zmluvný autobus. Ťažko vyzdvihnúť niektorú túru, všetky mali svoje čaro. Dovedna merali približne 90 km. Boli aj také, ktoré trvali večnosť. Zaujímavosti z jednotlivých túr by vyžadovali viac pozornosti. Rozsah príspevku je však obmedzený.  Z viacdňových akcii možno ešte spomenúť Nízke Tatry- Ohnište. Už len ubytovanie v Jánskej doline je očarujúce nie to kráľ Jánskej doliny – Ohnište so skalným oknom, ktoré je vidno zďaleka. 23 km dlhá túra neodradila našich turistov od krás a pekných výhľadov z tohto pohoria.

V októbri tohto roku sa uskutočnila túra do Chočských vrchov. Prekrásna scenéria Prosieckej a Kvačianskej doliny uchvátila našich turistov. Záujem o jedno dňové akcie býva veľký. Tak tomu bolo aj teraz, autobus sa zaplnil skoro do posledného miesta.

Žiaľ nepodarilo sa nám naplniť všetky akcie z tohtoročného kalendára. Nešťastná pandémia opäť zasiahla do našich plánov. Vyššia moc. Ešte šťastie, že náš znalec Štiavnických vrchov to vyplnil zaujímavými jednodňovkami. Jeho zásluhou sa založila tradícia poznávania strážnych veží, tzv. vartoviek. Bližšie o tom v budúcom ECHu.

Snáď niekoľko slov o náučnom chodníku. Máme radosť, že počet návštevníkov neustále rastie. Prejavujú oň aj média, posledný raz Rádio Regina – západ. Je zaradený do systému náučných chodníkov na Slovensku, kde patrí do 6 najviac odporúčaných. Pribudli oddychové lavičky pred Vyhliadkou. Adresujeme všetkým návštevníkom prosbu nezamieňať si vrcholovú knihu s cvičebnicou základov kreslenia. Udržujme čistotu na chodníku a jeho okolia. Svedčí to o našej kultúre a vyspelosti. Ďakujeme.

Jozef Pecha