Mesto Tlmače je svojou rozlohou druhé najmenšie v okrese. Zároveň patrí medzi tie, ktoré majú
najvyššiu hustotu obyvateľstva na m². Dlhodobo vnímame odliv obyvateľov z nášho mesta. Negatívny dopad na túto situáciu mala v priebehu minulého roka aj celosvetová pandemická situácia. Tento jav v sebe nesie otázku ako sa s odlivom občanov vysporiadať. Čo im ponúknuť, aby neboli nútení odchádzať, aby radi v našom meste ostávali a cítili sa tu príjemne, pohodlne a šťastne.

Svetlo zmeny prišlo s výstavbou rodinných domov na Lipníku na uliciach Na Festúnku a Záhradná. Mnoho mladých rodín tu našlo svoj domov. Stále sú však medzi nimi občania, ktorí svoje trvalé bydlisko evidujú v inej samospráve a podielové dane, ktoré nám poukazuje štát na základe prepočtu na obyvateľov, mieria do iných samospráv. Aj to je dôvod, ktorým sa znižujú príjmy samosprávy alokované na rozvoj. Medzitým však pozitívnu dráhu k vyššiemu počtu obyvateľov naštartoval v roku 2020 súkromný staviteľ, ktorý na Topoľovej ulici aktuálne dokončuje bytovku s 32 bytovými jednotkami určenými do osobného vlastníctva. Záujem o ne prejavili rodiny aj jednotlivci z blízkeho okolia.

Druhou správou, ktorú občania vnímajú veľmi citlivo je vývoj situácie so „slobodárňami“. Developer, ktorý ich vlastní, niekoľko rokov riešil otázku stavebného povolenia na ich prestavbu na bytové jednotky. Po dlhom čase a pre občanov symbol dôb minulých, sa tento rok dočkáme začiatku prestavby jednej z troch objektov, do ktorých nový vlastník vsadí jednoizbové a trojizbové byty stredného štandardu. Dňa 30. 05. 2022 sa na mestskom úrade uskutočnilo stretnutie s developermi tohto projektu, ktorí priblížili situáciu, ich plány a zámery ako vo veci pokračovať. Kľúčovým parametrom ostáva otázka parkovania, ktorá trápi celé naše mesto. K vybudovanému počtu bytov, mu zo zákona prislúcha potrebný počet parkovacích miest. Na stole mestského zastupiteľstva leží otázka, či pozemky potrebné k vybudovaniu týchto parkovacích miest odpredá, čím vznikne priestor na takzvané rezidenčné parkovanie, alebo pozemky iba dlhodobo prenajme. Uvidíme akou cestou sa mestské zastupiteľstvo vyberie. Dobrou správou však je, že opäť pribudnú možnosti bývania v Tlmačoch.

Tretím developerským projektom, ktorý bol predstavený na rokovaní na mestskom úrade, je projekt výstavby dvoch bytových domov nad Tescom. Rovnako sa jedná o byty v súkromnom vlastníctve, stredného štandardu. Malo by v nich pribudnúť do evidencie až 80 bytových jednotiek v období do dvoch rokov. So zvýšeným počtom bytov a obyvateľov silnie bezodkladná treba riešiť dobudovanie kanalizácie v meste a výstavba čistiarne odpadových vôd. „Nočná mora“ Tlmáč, ktorá rezonuje nepretržite od roku 2009. Aktuálny stav do budovania kanalizácie je po rozhodnutí krajského súdu v Nitre o zrušení stavebného povolenia na ČOV taký, že spoločne s realizátorom stavby Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou riešime náhradný pozemok na jej vybudovanie. Absolvovali sme spoločne s obcou Rybník stretnutia s majiteľmi parciel, ktoré by boli vhodné na výstavbu ČOV, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve pôvodne navrhovanej. Všetci dotknutí s prvotným návrhom súhlasili. Ostáva tento súhlas premeniť do zmluvného vzťahu a následne riešiť prepracovanie projektu a nové stavebné povolenie. Dátum realizácie sa tak opäť posúva, avšak veríme, že už nič a ani nikto nebude stáť v ceste realizácie tak potrebnej ČOV a do budovania kanalizácie v meste Tlmače. Možnosti čerpania zdrojov z Európskej Únie nahráva fakt, že Plán obnovy Slovenska počíta na nasledujúce programové obdobie s veľkým balíkom financií na dobudovanie chýbajúcej infraštruktúry „vody a kanálu“ na Slovensku.
Kapacít na bývanie by teda mohlo byť dostatok, je iba na nás akú pridanú hodnotu mesto poskytne nádejným budúcim občanom, aby v nich pomohlo umocniť presvedčenie, že Tlmače sú tá správna voľba na život.

Zuzana Kotrus Rákociová