Za posledné roky sme si už v našej samospráve takpovediac museli zvyknúť na obdobia prežité v rozpočtovom provizóriu. Iste je vám známe, že samospráva počas rozpočtového provizória nemôže investovať svoje prostriedky do nových projektov. Môže však počas provizória využívať každý mesiac jednu dvanástinu schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka. Inak tomu nie je ani v Tlmačoch. V tomto období sme nezaháľali a v rámci finančných možností sme riešili drobné opravy: na Továrenskej ulici opravu priechodu pre chodcov aj jeho po havárii zničené verejné osvetlenie, osadili sme novú informačnú tabuľu na Viničnej ulici. Koniec roka sme stihli obdarovať priedomia obytných domov na Dlhej aj Kotlárskej ulici novými lavičkami. Dlho žiadanou bola aj výmena okien a dverí na Dome smútku na Lipníku. V decembri 2021 sa nám to podarilo. Toto však nie je záver našich plánov s Domom smútku. Máme na pamäti potrebu vybudovania prestrešení pred oboma domami smútku. Tlmačania si zaslúžia organizáciu dôstojných rozlúčok s našimi príbuznými. Táto výstavba však patrí do kapitoly kapitálových výdavkov rozpočtu mesta. Jar sa tradične niesla v znamení vysprávky výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch, ktorú realizovali naše Služby mesta Tlmače. Je ich veľa a rovnako vnímame potrebu alokovania vyššej čiastky financií z rozpočtu na kompletnú rekonštrukciu niektorých častí miestnych komunikácií. Príspevková organizácia Služby mesta Tlmače osádzala v areáli základnej školy drevené pódium, ktoré bude mať ZUŠ aj ZŠ k dispozícii na rôzne podujatia vďaka neutíchajúcej aktivite poslankyne MsZ Veronike Árendášovej a Daniele Chovanovej, ktorým spoločenský a kultúrny osud nášho mesta nie je ľahostajný.
V neposlednom rade sme si v rámci bežných výdavkov splnili „družobnú dlžobu“ voči našej partnerskej Asociácií Priateľstva St. Just Slovaque z mesta Saint Just en Chaussèe vo francúzsku, ktorej členovia nám ešte počas korony na znak družobného priateľstva poslali súsošie. Podarilo sa nám ho osadiť pri vstupe do MsÚ a pri tej príležitosti zveľadiť toto miesto položením novej dlažby a skultúrnením miesta.

Vek mestskej infraštruktúry, inžinierskych sietí ale aj blokovanie rozpočtu priniesli do mesta viaceré havárie na zariadeniach, ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť. Pri novo zriadenom Komunitnom centre sa roztrhlo kanalizačné potrubie a časť rekonštruovanej stavby zaliali splašky, v dolnej škôlke na Novej ulici sa roztrhlo vodovodné potrubie, ktorého oprava sa nezaobišla bez neplánovaných búracích a sanačných prác. Rovnakú haváriu sme mali aj na amfiteátri a aby toho nebolo dosť, službu vypovedalo aj kanalizačné potrubie pod Spoločenským domom na Lipníku. Všetky opravy sme zvládli a veríme, že už aj s funkčným rozpočtom ich zvládneme ešte viac.

Miroslav Kupči