Mesto Tlmače pre svojich seniorov vytvára možnosti stretávania a využívanie voľného času. Seniori sa majú možnosť stretávať vo voľnočasom centre na Lipníku. Centrum je otvorené každý pracovný deň a tu sa odohrávajú aj mnohé spoločné akcie. Spoločne oslavujú meniny aj narodeniny. Tu oslávili aj tohoročný Medzinárodné deň žien. Pravidelne medzi seniorov prichádza aj primátor mesta Miroslav Kupči aj ďalší funkcionári mesta.

MDŽ na Lipníku

Okrem stretnutí v na Lipníku sa seniori schádzajú aj v dolnej časti Tlmáč v kultúrnom dome, kde sa odohrávajú najmä fašiangové a katarínske zábavy.

Z fašiangovej zábavy na dolnej časti Tlmáč


Foto a text:
Ing. Jaroslav Burjaniv