Život v MŠ sa v novom roku 2019 začal sánkovačkami a bobovačkami na všetkých dostupných miestach. Deti sa tešili z bohatej snehovej nádielky a tvorili s pani učiteľkami snehuliakov rôznych veľkostí.

Vo februári sa už od skorého rána zabávali a tancovali masky vo všetkých triedach a napokon sa stretli v jedálni MŠ pri hlavnom programe. Dvaja šašovia zapájali  deti do súťaží a aktivít, ktoré zvládli všetci na výbornú. Odmenou za vynaložené úsilie boli chutné a voňavé šišky od našich tiet kuchárok.

Karneval : Mačiatka

V marci naši predškoláci navštívili dve prvácke triedy v ZDŠ. Prváci im s radosťou predviedli svoje vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli od Septembra. Zapojili našich predškolákov do vedomostných hier a aktivít a na rozlúčku dostali ako poďakovanie vlastnoručne vyrobené darčeky.

Mesiac knihy sme si uctili čítaním knižiek pri odpoludňajšom odpočinku. Svoje najobľúbenejšie knižky si doniesli deti z domu. Na návšteve v Knižnici sme pozorne počúvali výklad tety Martušky o jej práci a ako to v takej knižnici funguje. Darovali sme jej knihu, ktorú vyrobili deti sami.

Mesiac knihy – Myšky

Apríl sa niesol v znamení Veľkonočných tradícií a tak ako po minulé roky, tak aj tento sme v spievajúcom sprievode niesli Morenu ku Hronu, aby sme sa rozlúčili definitívne so Zimou a privítali Jar. Celou cestou tam aj späť nám robil eskortu pán kapitán Ing. Peter Polák s dopravného inšpektorátu v Leviciach, za čo sme mu veľmi vďační.

Deň Zeme sme slávili úpravou školského dvora. Vyzbierali sme odpadky, konáriky a kamienky v celom areáli, vypleli sme hrantíky s kvetmi a zostrihali levanduľu. Zasadli sme nové stromčeky o ktoré sa neustále staráme.

Začiatkom Mája sa konal Zápis detí do Materskej školy a budúcich škôlkarov prišlo v hojnom počte.

Deň matiek – naše Delfíniky a Rybičky pripravili pre mamičky krásne, pútavé tanečné programy, ktoré odprezentovali v MsKS a triedy Mačiatok a Myšiek mali besiedky v MŠ. Všetkým našim milým maminkám deti pripravili nádherné darčeky do ktorých vložili kus svojho srdiečka.

21.5.2019 sa deti z Delfínikovej triedy zúčastnili prehliadky Malých zdravotníkov v Novom Tekove a predviedli tam svoje znalosti a zručnosti z oblasti ošetrovania drobných zranení.

26.5.2019 sme predviedli svoj tanečný a spevácky talent na prehliadke ľudovej slovesnosti „Tekovské koliesko“.

Tekovské koliesko – MŠ Lúčik

MDD sme slávili v celej MŠ po celý deň. Všade vyhrávala hudba, prevládal tanec a súťaže, za ktoré deti dostali odmeny v podobe medaile a malého darčeka so sladkosťou.

Ku Dňu otcov vyrobili deti drobný darček s básničkou a venovaním.

Naši predškoláci ukončia svoj pobyt v MŠ slávnostnou rozlúčkou a  Certifikátom o ukončení MŠ.

Rybárová Edita