Ten čas letí, ako voda. Ešte nedávno sme sa tešili na nový školský rok v našej materskej škole, na detičky, nové zážitky a mnohé aktivity. Mali sme poriadne pestrý rok a veru sme sa nenudili. S deťmi je vždy o zábavu postarané. 6. decembra k nám do materskej školy zavítal Mikuláš a nie len on, ale aj jeho dvaja pomocníci anjelik a čert. Dopočuli sa, že v materskej škole v Tlmačoch sú samé dobré deti, tak si to prišli overiť a my sme boli pripravení. Deti zaspievali a zarecitovali Mikulášovi a jeho pomocníkom piesne a básničky. Celý mesiac sa niesol vo vianočnom duchu. Pred Vianocami sme mali v materskej škole vianočnú besiedku, kde sme sa stretli všetci ako rodina. Deti ukázali vianočný program svojim najbližším. Pôvodne sme mali vystupovať v kultúrnom dome na Lipníku, ale z dôvodu chorobnosti sa vystúpenie konalo u nás v škôlke. Samozrejme sa deti tešili z darčekov, hračiek, ktoré priniesol Ježiško. Každé dieťa má svoju najobľúbenejšiu hračku, veď to poznáme. Jeden deň si deti priniesli svoju hračku a strávili s ňou celý deň v škôlke, bola to zábava. Blížil sa mesiac február a s ním aj karneval. V ten deň ráno, do škôlky zavítal motýľ, spiderman, červená čiapočka, zajačik a mnohé iné masky. Karneval si deti naozaj užili, zasúťažili, zahrali, zatancovali a nechýbala ani tombola. Predškoláci absolvovali otvorenú hodinu na základnej škole na Lipníku, po tejto skúsenosti sa ešte viac tešili do školy ako predtým, odniesli si nie len krásne darčeky, ktoré si pre nich na základnej škole pripravili, ale aj nové zážitky a vedomosti. Marec – mesiac knihy. Tento mesiac sa niesol v tomto znamení. Navštívili sme knižnicu na Lipníku. Keď sme vstúpili do knižnice privítala nás vôňa kníh a samozrejme aj pani knihovníčka, ktorá deťom prečítala rozprávku. Ukázala nám knižnicu a deti mohli nazrieť do knižiek. Naši škôlkari už budú vedieť kde hľadať tie najzaujímavejšie knižky. Končila sa zima a začínala jar a my sme sa rozlúčili so zimou a to dlhoročnou tradíciou – vynášanie Moreny. Jar je veselá a plná farieb. Žltá, modrá, červená, zelená a biela – farby, ktoré sa niesli našim farebným týždňom. Deti chodili každý deň oblečené v príslušnej farbe. Prešli si rôznymi aktivitami, hrami a samozrejme sa niečo nové aj naučili. Farebný týždeň bol veselý a plný farieb tak, ako ročné obdobie – jar.

Morena

7. mája sa v kultúrnom dome v Tlmačoch sa konala udalosť a to na 74. výročie ukončenia 2. svetovej vojny a 100. výročie úmrtia M.R. Štefánika. Deti z materskej školy boli pozvané na program s názvom: Na poctu Štefánika. Detí sa pýtali otázku: „Kto bol M.R. Štefánik?“ a zaspievali pieseň Po nábreží koník beží. Bolo to osviežujúce vystúpenie k programu a my ďakujeme za pozvanie. Blížil sa krásny sviatok –  Deň matiek. Deti si pripravili program na tému – cirkus, ktorý predviedli mamičkám, babičkám a blízkym v kultúrnom dome na Lipníku. Smiech, potlesk, ale aj nejedla na slzička padla. Týmto ešte nekončíme, máme pred sebou ešte mnoho zážitkov, aktivít a smiechu. Čas nezastavíme, niekedy plynie rýchlo a niekedy zas pomaly, ale to vôbec nevadí. Dôležité je vnímať prítomný moment a užiť si ho naplno.

Zapojili sme sa do projektu Tesco – nadácia Pontis v ktorom sme vyhrali 1. miesto. Peniaze nám poslúžia na vynovenie interiéru telocvične a na zakúpenie záhradného domčeka na školský dvor. Ďakujeme každému čo prispel žetónom a podporil nás.

Júlia Valachová