Žiaci 3. ročníka ZŠ Tlmače boli v termíne od 6.5. do 10.5. 2019 v Štúrove na plaveckom výcviku. Počasie im síce neprialo, ale neubralo to na dobrej nálade a dosahovaní úspechov v zdolávaní základov plaveckých štýlov. Vedúca ZPV Mgr. H. Barátová  a inštruktorka  M. Moravčíková sa žiakom venovali v krytej plavárni a vo vonkajších  bazénoch .  Mnohí  žiaci prišli ako neplavci a odchádzali bez strachu z hlbokej vody a s pocitom, že prekonali sami seba.

Mgr. Jana Kováčová

Už viem plávať