Návšteva Martinského cintorína

V čase, keď sa blíži koniec školského roka a tešíme sa na letné prázdniny, sme sa vybrali zo Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch po stopách slovenskej literatúry, aby sme svoje vedomosti a poznatky získané počas školského roka znásobili a zúročili. Putovali sme vlakom do Martina, kde sme navštívili aj národné pamiatky, ktoré toto mesto na strednom Slovensku návštevníkom ponúka. A má teda čo ponúknuť. Veď Martin v našich dejinách zohrával dôležitú a významnú úlohu pri formovaní nášho národa. Bolo si čo pozrieť a navštíviť.

Medzi najnavštevovanejšie miesta Martina patrí už tradične popri Matici slovenskej a Slovenskom národnom múzeu aj Národný cintorín. Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Veď to, čo sme sa počas školského roka dozvedeli, sme teraz navštívili a videli. Zaujali nás viaceré historické miesta. Múzeum Andreja Kmeťa, Národný cintorín, Matica slovenská, Slovenské národné múzeum, Štefánikov ústav a v neposlednom rade aj centrum Martina.

Určite aj dnes nám tieto národné a literárne pamiatky majú čo ponúknuť a pripomenúť. Veď história nášho národa je aj vďaka tomu stále živá a prítomná, stále vieme oceniť hodnoty, ktoré nám pripomínajú, zvlášť v dnešnej uponáhľanej dobe.

                                                                                                 Mgr. Marián Sabala