Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou „všetky deti sú naše“ ambíciu podporiť a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu dokázať to. Presne tak ako naše deti z Tlmáč. Sú skvelé a  jedinečné. Nedokážeme predpokladať, kam povedú v budúcnosti ich kroky, ale i takouto cestou sa vieme podieľať na ich formovaní.

Nácvikom a prezentáciou vlastného hudobno-dramatického predstavenia na tému Milan Rastislav Štefánik môžu žiaci našej školy zabojovať v celoslovenskom finále 21. júna 2019 o titul Supertrieda 2019.  Tému M. R. Štefánika si žiaci vybrali z troch ponúknutých tém. Možno by sa to zdalo na prvé počutie nemožné, no žiaci 4. B triedy Základnej školy v Tlmačoch sa tejto úlohy zhostili zodpovedne. Svojou detskosťou nám všetkým pripomenuli neuveriteľný život tejto významnej osobnosti slovenských a európskych dejín. V tomto diele sa deti naučili, že v živote treba ísť za svojimi snami a zároveň byť usilovným  a  vzdelaným človekom, hrdým na svoj národ, kdekoľvek ste. Zaželajme našim odvážnym štvrtákom vo finále veľa úspechov a  radosti z predstavenia. Pretože raz budú oni tí, ktorí vytvoria naše dejiny.

                                                                                     Mgr. Zuzana Kováčiková