Charakteristickým rysom planéty Zem je živá hmota zložená z rastlinstva a živočíchov vrátane človeka. Teda príroda.  Človek bol odjakživa obklopený  prírodou a zaraďoval sa postupne do vždy väčšieho a väčšieho spoločenstva ľudí.  No neboli by sme si mysleli, že sa raz zobudíme do takej ťažkej situácie, akou je pandémia vírusu. Akoby sa svet zastavil. Teraz naozaj môžeme pociťovať, ako nám niečo podstatné chýba – prítomnosť druhého človeka.

         Musíme sa však chovať veľmi zodpovedne, aby sme ho uchránili. Snažme sa spoločne prekonávať prekážky a byť osožnými tejto spoločnosti. Veď každého z nás zaujímajú problémy dnešného sveta. Riešme ich, hľadajme cesty, ako by si ľudia mohli navzájom pomôcť. Uskutočňujme pomoc nielen slovom, ale aj v praxi. Musia o nej hovoriť naše skutky, aby sa z našich vzťahov nevytrácala úcta práve tam, kde je potrebná. Za ničím nesmieme dať bodku, pretože v živote treba dosť často začínať odznovu.  Robme si náš život krajším. Slnko svieti, zemeguľa sa otáča a raz sa otočí tak, aby bolo dobre. Dúfajme, že nás budú zohrievať lúče takého slnka, ktoré už neuvidí nič zlého. Trpezlivo riešme problémy, ktoré sa v nasledujúcich dňoch, týždňoch pred nami vynoria. Bude sa nám dariť len v atmosfére vzájomnej ohľaduplnosti, rešpekte a úcte. Verme, že sa vrátime na miesta, ktoré sme opustili a k svojim príbuzným.

         Teraz prišli skutočné výzvy. Dokážeme ich splniť?

Mgr. Edita Andrášiová