Epidémia už druhý rok trápi celý svet. Narušila aj život seniorov v Tlmačoch. Zredukovala program a viaceré plánované akcie sa nemohli uskutočniť.

No pokiaľ to bolo možné, schádzali sa seniori vo Voľnočasovom centre. Tu sa seniori mohli aspoň  v obdobiach, keď to nebolo výslovne zakázané, stretávať. Ženy si vymieňali skúsenosti z ručných prác. Plietli a háčkovali sa figúrky, šále. Niektorí si tu prišli zahrať karty, alebo len tak sa stretnúť s priateľmi a podebatovať si, aby sa necítili osamotení.

V mesiaci máj sa popri pravidelných stretnutiach v centre uskutočnila aj brigáda, počas ktorej vyčistili park medzi Centrom a  kostolom na Lipníku.

Kvôli pandémii sa v tomto roku neuskutočnili tradičné oslavy MDŽ. Aj výročná schôdza JDS sa uskutočnila v posunutom termíne v mesiaci jún na amfiteátri. Dlhoročná predsedníčka pani Schwarzová sa vzdala funkcie zo zdravotných dôvodov. Bol zvolený nový predseda Július Bachan. Po schôdzi sa uskutočnilo posedenie.

Okresný športový deň sa uskutočnil 21.7.2021 v Kozárovciach. Naše mesto a organizáciu úspešne reprezentovali a získali aj ocenenia Klára Medzihradská, Anka Šmirinová, Joja Turbová, Mária Partlova,  Anka Kováčiková.

V auguste si seniori urobili výlet do prírody po náučnom  chodníku na Plešovicu. Počasie podujatiu prialo. Na chodníku sú informačné tabule, na ktorých si účastníci výletu mohli prečítať niečo o zaujímavostiach tejto časti nášho mesta. Po výlete sa uskutočnilo stretnutie v Centre.

Väčšina seniorov sú aj členmi SZPB. Spolu s touto organizáciou sa uskutočnili aj oslavy výročia SNP . Po Oslave sa uskutočnilo zapálenie vatry a posedenie pri guláši vo voľnej prírode pod starými vŕbami na parkovisku neďaleko kultúrneho domu v dolnej časti Tlmáč.  Program spevom spestrila mužská spevácka skupina seniorov .

V septembri sa uskutočnil celookresný piknik vo Veľkom Ďúre. Tu si naši seniori sa tu stretli sa so seniormi zo sesterských organizácií okresu. Na stretnutí sa hovorilo o činnosti jednotlivých organizácií aj okresnej organizácie v týchto pohnutých časoch.

V októbri sme pomohli našej členke Danke Vidanovej obrať hrozno na jej vinohrade. Na oberačke bola príjemná atmosféra v prírode, ktorú umocnilo aj pekné jesenné počasie.

Mali sme naplánované na november aj návštevu divadla, ktorá sa však vzhľadom k opatreniam v súvislosti s pandémiou neuskutočnila. Na december  je ešte plánované tradičné posedenie pri jedličke, ale bude záležať na konkrétnej situácii, či sa bude môcť uskutočniť.

Text a foto: Daniela Kubicová a Jaroslav Burjaniv