Nové posilňovacie zariadenie v átriu školy

Za pomoci grantovej výzvy firmy Cloetta  škola získala externé posilňovacie zariadenie, čím sa  rozšírila ponuka vonkajších športových aktivít  pre žiakov školy. Zámerom školy je zmeniť školské átrium na športový areál a doplniť tento priestor o ďalšie športové zariadenia. V budúcnosti by v týchto priestoroch malo pribudnúť aj multifunkčné ihrisko.

Ing. Jana Hollá, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie