Za pomoci grantovej výzvy firmy Cloetta  škola získala externé posilňovacie zariadenie, čím sa  rozšírila ponuka vonkajších športových aktivít  pre žiakov školy. Zámerom školy je zmeniť školské átrium na športový areál a doplniť tento priestor o ďalšie športové zariadenia. V budúcnosti by v týchto priestoroch malo pribudnúť aj multifunkčné ihrisko.

Ing. Jana Hollá, zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie