Okrem 65. výročia tlmačského FS Vatra si v tomto roku svoje 40.výročie založenia pripomína aj jeho „mladší súrodenec“ DFS PLAMIENOK. Vznikol v roku 1977. kedy si prvých detských členov vzala do svojich skúsených rúk pani Barbora Veselá-Mrázová a za pomoci vedúcich FS Vatra, manželov Urbanových začala jeho úspešná púť. Detský súbor reprezentoval Tlmače a ľudovú slovesnosť tekovského regiónu na folklórnych prehliadkach, festivaloch a súťažiach, kde získal i nejedno ocenenie. Počas 40 ročnej existencie sa v súbore pod vedením niekoľkých vedúcich vystriedalo množstvo detí z Tlmáč a okolia a mnohé z nich sa ďalej uplatňovali a stále uplatňujú v oblasti ľudového umenia, či amatérsky alebo profesionálne.
Pri príležitosti tohto pekného výročia usporiada DFS Plamienok na jeseň tohto roka pre svojich priaznivcov, bývalých vedúcich i členov a podporovateľov folklóru svoj vlastný slávnostný program v KD v Tlmačoch na Lipníku.
Súčasní členovia DFS Plamienok sa okrem tradičnej prehliadky detských súborov „Čriepky“ zúčastnia 30. 6. 2017 Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach.

Ing. Ján Urban

Z vystúpenia na folklórnych slávnostiach Tlmačská grámora