„Počúvaj hudbu, v nej je všetko. Pozeraj otvorenými očami na prírodu, je najväčší výtvarník. Nauč sa nosiť oblek, kroj, aj montérky. Všetko rob s mierou…“

Základom umeleckého videnia choreografa Jána Urbana je podstata priestoru a premenlivej  dynamiky prostredia, ktorá formuje krajinu, ľudí v nej žijúcich a ich charakter, humor a kultúru.

Málokto má schopnosť, tak ako Ján Urban, vidieť perspektívu budúceho, či už v choreografii, fotografii, krajinotvorbe alebo formovaní osobnosti talentovaných mladých ľudí. Formovala ho rodina a prostredie, v ktorom vyrastal. Narodil sa vo Zvolenskej Slatine Petrovi a Anne Urbanovcom 21. 8. 1940. Detstvo výrazne formovali aj starí rodičia Martin a Mária Drozdíkovci a charakter ľudí spätých so zemou, piesňou a robotou. Pod vplyvom sochárskych školení u Jána Kulicha, vytvoril Ján Urban bustu svojho otca, v ktorej vystihol jeho dušu a skúsenosť. Neskôr toto všetko zužitkoval na zvolenskej technike, štúdiu na SVŠT a v profesii konštruktéra v tlmačskej SES-ke.

Práve štúdiá mu dali príležitosť prejaviť svoj tanečný a neskôr choreografický talent. V roku 1959 sa stretol v Techniku s ďalšími talentovanými tanečníkmi a stal sa postupne sólistom, zažil spoluprácu s Polívkom, Gruskom, Dúžekom, Šimonekovou  a ďalšími autormi, sám sa zúčastnil trojročného kurzu choreografov a začal aktívne tvoriť. Po absolvovaní štúdia na SVŠT  dostal umiestnenku do Tlmáč. Mladý inžinier si  vybral perspektívu Tekovského regiónu a rozvíjajúcej sa fabriky v Tlmačoch.

To bol zlom, ktorý ovplyvnil celú súčasnú tanečnú kultúru nielen Čilejkárskeho Tekova. Zapojil sa do činnosti FS Vatra, ovplyvnil jeho rozvoj, sám sa stal tanečníkom – choreografom. Je autorom vyše 30 choreografií vo Vatre.

Keď sa v 70-tych rokoch  pod vedením KOS Bratislava začal  systematický výskum folklórnych tradícií mali Urbanovci pridelený región Tekova a súvisiaci severozápadný Hont. Výsledkom tejto práce je aj založenie alebo obnovenie činnosti folklórnych skupín v niektorých obciach, kde sa výskum uskutočnil. Bol autorom niekoľkých programov na Tekovských  a Hontianskych folklórnych slávnostiach a  koncom osemdesiatych rokov spoluorganizoval regionálny folklórny festival už v Tlmačoch, neskôr ako Tlmačská grámora. Bol členom porôt festivalových prehliadok a súťaží, podporoval a motivoval mnohé kultúrne subjekty a jednotlivcov. Vo Vatre prešlo jeho rukami veľa talentovaných budúcich pedagógov, kreatívnych mladých ľudí. Vatráci sa stali nositeľmi tanečnej kultúry čilejkárskeho regiónu. Choreografické videnie Jána Urbana je dosiaľ inšpiráciou pre mnohých ďalších tvorcov.

Ján Urban sa stal osobnosťou Tekova, rešpektovanou a uznávanou. Sám začal prejavovať záujem o zem, vinice a všetky pôžitky a úžitky s nimi spojenými. Dá sa povedať, že sa v ňom prebudila gazdovská krv a fotografickú a rybársku vášeň postupne vystriedala potreba tvoriť na vlastnej zemi – vinici.

FS VATRA na Tlmačskej grámore – hymna vatrákov „Neplačte mi mamička…“

Starší syn Peter Urban vyštudoval jadrovú fyziku v Moskve a je zamestnaný cez kopec od vinice, v Mochovciach.  Druhý syn Martin prevzal otcove umelecké poslanie a absolvoval štúdium choreografie na VŠMU u profesora Nosáľa. V súčasnosti pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na UMB v Banskej Bystrici a šíri tekovskú hudobno-tanečnú kultúru s úctou a obdivom. A pri tvorbe počúva hudbu, ako povedal otec. Je v nej všetko.

Prajeme veľa síl do ďalších rokov, zdravie jubilantovi a jeho najbližším, aby mali silu a  chuť odovzdávať svoje skúsenosti a lásku všetkým.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.