Prípravy na 97. ročník Medzinárodného maratónu mieru(ďalej len MMM) v Košiciach sprevádzali stále sa meniace nariadenia a opatrenia, súvisiace s COVID 19. Ani útrapy vojny maratón nezastavili a kontinuita bola zachovaná. Preto si organizátori nechceli pripustiť, že práve tento rok by sa maratón nemal uskutočniť. Bol to ich triumf, triumf obetavých a nezlomných členov organizačného výboru,  že sa maratón napokon uskutočnil, i keď v takej podobe, ako to okolnosti dovolili.

Okrem samotného maratónu sa ostatné disciplíny nekonali a aj maratóncov sa na štart postavilo len 164 mužov a 24 žien. To bolo torzo z takmer 14 000 avizovaných účastníkov. Čo sa týka ich výberu, v prvom rade to boli tí najlepší zo Slovenska (keďže to boli zároveň majstrovstvá SR v maratóne), potom členovia Diamantového klubu MMM (to sú bežci, ktorí zvládli MMM viac ako 25x), no a vodiči do 4 hodín, vrátane.

Trať tvorilo 10 okruhov v centre mesta. Časový limit bol 5 hodín.

Tí, ktorí mali tú česť postaviť sa v nedeľu 4. októbra na štart, zažili nevšedné a zaujímavé preteky (samozrejme pri zachovaní všetkých bezpečnostných opatrení), ktoré sa určite zapísali veľkými písmenami do dejín tohto najstaršieho maratónu v Európe.

A hneď dvaja bežci z Tlmáč mali to šťastie vychutnať si zvláštnu atmosféru tohtoročného maratónu, mimoriadne umocnenú prajnou diváckou kulisou. Bol to Miroslav Bátovský, ako vodič s časom 3:45 a Eva Seidlová, ako členka Diamantového klubu, ktorá dosiahla čas 4:22:29 .

-is-

MMM Košice 2020 – Eva Seidlová spolu s p. farárom Petrom Gombitom, zriadil Oázu pre chudobných pri Košiciach,
pre 300 ľudí bez domova
Eva Seidlová – v Košiciach bolo aj teplo
skupinka Mira Bátovského, ako vodič s dosiahnutým časom 3:45 – v jeho skupinke bol aj Mikuláš Dzurinda, MS v maratóne veteránov Ján Hazucha