Na veľmi pekne obnovenom amfiteátri v Dudinciach sme 27. augusta 2021 v rámci akcií Dudinského kultúrneho leta a pri príležitosti osláv SNP pripravili sme spoločné vystúpenie všetkých zložiek Vatry spoločne s členmi folklórnej skupiny Dolina z Čajkova. Po sprievode od mestského úradu a zapálení vatry v blízkosti amfiteátra vystúpil primátor p. Strieborný, privítal hostí spolu s exministerkou p. Lašákovou. A program sa mohol začať.

Pripravili sme ho vo dvoch častiach. Začínali sme programom „Keď sa Slovák…“, ktorý bol pripravený v rámci projektu FPU s finančnou podporou z verejných zdrojov počas dvoch minulých rokov. Z nášho výskumu, z uverejnených historických zdrojov a zo spomienok bývalých vysťahovalcov do „Dolnej zeme“, Ameriky, Argentíny a Francúzska boli pripravené texty pre moderátorov i pre scénické spracovanie členov FSk Dolina. Tanečné časti programu na túto tému spolu so spevom a hudbou úspešne predviedli všetci členovia Vatry. Odchody za obživou, prácou a zárobkom spracovaný takouto formou bol nielen zaujímavý, ale aj poučný pre mladých aj pre starších divákov. Spracovali sme  piesne, tance na danú tému hlavne z nášho regiónu Tekova a Hontu. Pričom sa dbalo na dodržiavanie čistoty materiálov, ich spracovania na scéne z hľadiska tradície, času a to aj v oblečení, zvykoch a interpretácii.

 Druhou časťou programu sme chceli hlavne kúpeľným hosťom spríjemniť pobyt tancami a piesňami z rôznych regiónov Slovenska.

A hymna na záver…

Účinok takto skĺbeného programu, fundované prejavy konferencierov, a interpretov splnili nielen snahy autorov, ale hlavne očakávanie divákov a organizátorov čo dali na vedomie potleskom, reakciami aj počas programu i hodnotením po programe. Odrazilo sa to aj na účinkujúcich pri emotívnom speve „súborovej  hymny“ pri vatre, i pri odchode cestou domov po vystúpení. Boli sme veľmi radi, že medzi divákmi bolo aj pár Tlmačanov. Všetci boli spokojní, aj keď bola už veľká zima. VATRA aj Dolina ukázali, že aj v tomto skúšanom období sa pri dodržiavaní podmienok a snahe dobre reprezentovať, dá tvoriť a žiť.  Za to týmto ľuďom treba poďakovať, vďaka!

Ing. Ján Urban