• 1. – 4. septembra tohto roku sa naše mesto zapojilo do projek-tu KINOBUS, ktorý vyrazil na svoju 14 výpravu s témou toxic. Ožil amfiteáter aj za výdatnej pomoci „kinobusáckych“ nadšencov, ale aj kino v Spoločenskom dome na Lipníku. Premietali sa filmy, hrali koncerty…Jedným z filmov, ktorý sa s Tlmačami nepochybne spája, bol práve československý film z roku 1956 Previerka lásky od Jozefa Medveďa, z prostredia veľkého závodu. Film sa celý nakrúcal v Tlmačoch a závod S. M. Kirova je jednou z hlavných postáv. Pripomenutie atmosféry a zaspomínanie si na obdobie spred niekoľkých rokov, keď bolo premietanie samozrejmosťou, poznamenala nostalgia, ktorú nasledoval impulz na prevádzku nového letného kina. • Hudobné zoskupenie KOLLÁROVCOV netreba nikomu špeciálne predstavovať. V Tlmačoch sme ich privítali už po tretíkrát a to 9. októbra. Fanúšikov a nadšencov sa nazbieralo už tradične veľa a tak sa celá sála zaplnila úžasnou atmosférou a energiou, ktorú si každý odnášal so sebou aj domov. Texty minimálne niekoľkých piesní pozná každý a tak sa tlieskalo, spievalo a verím, že keby „nezavadzali“ miesta na sedenie aj by sa tancovalo. Sálu opúšťali tradične za burácajúceho potlesku a so sľubom, že do Tlmáč sa radi opäť vrátia. • V mesiaci október si mohli prísť na svoje aj najmladší návštevníci podujatí a to spolu so svojimi rodičmi či starými rodičmi. So Smejkom a Tanculienkou si zaspievali, zatancovali, ale sa aj niečo naučili. V programe Kde bolo, tam bolo prešli príbehmi z rozprávky do rozprávky. Šťastné očká a výskot deti hovorili naozaj za všetko.