V závere roka 2016 bol čas na zhodnotenie jesennej časti sezóny 2016/17. Veľmi nás potešilo, že sme v jesennej časti rozšírili našu mládežnícku základňu o dva kolektívy, dorastenecké mužstvo U-19 a družstvo prípravky U-9. Mládež má záujem o športovanie v tomto meste a preto im treba zabezpečiť podmienky preň. I keď filozofia klubu nie je postavená na výsledkoch v mládežníckych kategóriách, mrzí nás, že nie sú lepšie. Obnovené dorastenecké mužstvo je v spodnej časti tabuľky s jediným víťazstvom a tak dúfame, že v jarnej časti sezóny sa tréningové úsilie zvýši a premietne aj do tabuľky. Pre momentálny stav na športoviskách máme úbytok hráčov v kategórii starších žiakov U-15, pretože nám utekajú do okolitých obcí za lepšími podmienkami. Nesmierne sa tešíme, že u niekoľko rokov mladších hráčov je veľký záujem zlepšovať sa a doplniť túto kategóriu. V prípravke U-11 sa nám darí, postavenie v tabuľke je výborné a záujem detí o tréningy a zápasy nám umožnil vytvoriť aj mladšiu prípravku U-9, kde rozvíjame tých najmladších. Mužstvo dospelých je na postupovej priečke, káder sa stabilizoval a tak veríme, že túto sezónu úspešne zakončíme postupom.

Ing. R. Spasič,prezident FKM