V dňoch 17. 9. 2016 – 18. 9. 2016 sa zúčastnila jazdkyňa Elena Sklenárová so svojou zverenkyňou – kobylkou – Bertramkou z Ranča AURA Nová Dedina na prvých zahraničných pretekoch, ktoré sa konali na Morave. V sobotu to boli Drezúrne preteky vo Vyškove, kde štartovali v dvoch náročnejších drezúrnych úlohách stupňa L. Obe úlohy sa jazdili až v neskorších popoludňajších hodinách, počasie aj atmosféra pretekov boli výborné a jazdkyňa a jej kobylka jazdili vo veľmi dobrej pohode . V prvej úlohe štartovalo 14 jazdeckých dvojíc a v druhej úlohe 12 jazdeckých dvojíc. Koník aj s jazdkyňou boli na úlohy veľmi dobre pripravené a aj sústredené. V oboch úlohách si vyjazdili v otvorenej súťaži prvé miesta, napriek tomu, že v piatok cestovali približne 5 hodín a boli dosť vyčerpané. Po sobotňajších pretekoch sa v nedeľu napoludnie presunuli do neďalekých Nemojan, kde odjazdili jednu úlohu stupňa L.V celkovom poradí skončili v rámci otvorenej súťaže na 7. mieste, avšak v rámci hodnotenia detí na mieste prvom. Mladá jazdkyňa a jej koník Bertramka si priniesli z Českej republiky množstvo krásnych zážitkov a hlavne množstvo bodov do drezúrneho rebríčka, kde je aktuálne Elena Sklenárová na 1. mieste v rámci detí Slovenskej republiky. Elenka je študentkou quarty Gymnázia A. Vrábela v Leviciach a snaží sa skĺbiť svoje štúdium so svojím veľkým koníčkom, čo sa jej zatiaľ aj darí, hoci to nie je vždy jednoduché.

Dvojici Elenka a Bertramka prajeme veľa športových aj študijných úspechov!

Kolektív Ranč AURA Nová Dedina

Vyškov – Elena Sklenárová s koníkom Bertramkou