2. LIGA Začiatkom jesene odštartoval aj nový ročník šachových súťaží. Mestský športový klub TLMAČE (ďalej Mšk Tlmače ) účinkuje v 2. Slovenskej lige družstiev. Po prvých štyroch kolách je družstvo Tlmáč so ziskom 10 bodov na čele súťaže.

Výsledky Nové Zámky –Tlmače 3 ½ : 4 ½, Šurany -Tlmače 3 ½ : 4 ½, Prievidza B – Tlmače 3 ½ : 4 ½, Trenčín – Tlmače 4 : 4

5. LIGA Je potešujúce , že sa oddielu v tejto sezóne podarilo v spolupráci so šachovým krúžkom vytvoriť aj B mužstvo, ktoré účinkuje v 5. lige. Základ mužstva tvoria študenti z 8-ročného Gymnázia Andreja Vrábla Levice (ďalej GAV Levice) na čele s vedúcim krúžku pánom Oliverom Ralíkom. Zostava B mužstva – Oliver Ralík, Tomáš Béreš, Tobiáš Borsík, Robert Bajnok, Samuel Kravec, Roman Holečka, Hanka Havranová, Sebastián Néma. Prvé dvojkolo sa uskutočnilo 26. 11. 2016

Zprava – Tobiáš Borsík, Robert Bajnok, Tomáš Béreš, Samuel Néma, Karol Borsík – základ pre tlmačské béčko

MLÁDEŽ

Majstrovstvá okresu základných škôl v šachu. Na majstrovstvá okresu Levíc v šachu základných a stredných škôl sa prihlásilo spolu 32 žiakov a študentov. Turnaj sa konal 4. 11. 2016. Z GAVu v Leviciach ktoré spolupracuje so šachovým oddielom Tlmáč, sa na tento turnaj vybralo 7 žiakov a 1 žiačka. Reprezentanti GAVu a členovia Mšk Tlmače sa snažili podať čo najlepší výkon, ale niektorým sa bohužiaľ nedarilo a niektorým sa začalo dariť až v posledných kolách. O konečnom poradí rozhodovalo vo väčšine pomocné hodnotenie Buchollz, čo naznačuje o vyrovnanosti turnaja. Tomáš Béreš bol prvý nasadený – skončil druhý, rozhodlo o tom až pomocné hodnotenie, keďže mal rovnako bodov ako prvý Gallo z Levíc so 6,5b. Tomáš má už istý postup na svoje druhé Majstrovstvá Nitrianskeho kraja. Druhý najlepší z GAVu bol neočakávane Róbert Bajnok, ktorý na svojom prvom turnaji bodoval a skončil štvrtý so 4 bodmi a je možné, že dostane divokú kartu a postúpi aj on na majstrovstvá kraja. Tobiáš Borsík už nejaké skúsenosti má z turnajov GPX, ale na majstrovstvách okresu skončil až siedmy. Sebastian Néma na svojom prvom turnaji skončil na 8. mieste s 3,5 bodmi. Samuel Kravec má už taktiež nejaké tie skúsenosti z GPX turnajov, či B-turnajov, ale na tomto turnaji sa mu nedarilo. Skončil na 11. mieste s 3,5 bodmi. Romanovi Holečkovi sa začalo dariť až v posledných kolách. S 3 bodmi skončil na 13. mieste. Aj dosiahnuté výsledky mládeže naznačujú, že tlmačský šach má predpoklady do budúcnosti nadviazať na svoju bohatú šachovú históriu.

Dominik Béreš

zo súťaže – Tomáš Béreš